Hansel

Consultorin sopimusalue Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluiden osa-alueilla vuosina 2017-2021

Vahvaa osaamista valtiohallinnossa

Consultor on vahva valtionhallinnon osaaja. Osaamisemme ja palvelumme sopivat hyvin julkisten organisaatioiden tarpeisiin. Siitä osoituksena on menestyksemme Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalveluiden puitesopimuksen kilpailutuksessa. Puitesopimus on voimassa vuosina 2017-2021.

Hansel-puitesopimukset monipuolisesti

Valtionhallinnon yksiköt saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut liittyen IT-johtamiseen ja -riskienhallintaan sekä tietohallinnon kehittämiseen. Puitesopimusta voivat hyödyntää valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksilöt.

Kaipaatko lisätietoja? Ota yhteyttä ja soita +358 40 754 4601 tai lähetä sähköpostia markus.andersson@consultor.fi

Markus Andersson

Toimitusjohtaja

Consultorin asiakkaita ja puitesopimuskumppaneita:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Eduskunta, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA, Eläketurvakeskus, Energiavirasto, Euroopan Kemikaalivirasto ECHA, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Lindorff, Maahanmuuttovirasto, Metsäntutkimuslaitos, Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Puolustusministeriö, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, Ulkoasiainministeriö, Valtiokonttori, Valtori, Verohallitus, Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus ja Ympäristöministeriö.

Tutustu Hanseliin

Hanselin kotisivuilta saat kattavan kuvan palvelusta ja valtionhallinnon kilpailuttamiseen liittyvästä toiminnasta.