Palkkaturva turvaa työntekijän palkkasaatavat tilanteessa, jossa työnantaja on maksukyvytön. Suomessa on ollut palkkaturva jo vuodesta 1974 asti. Palkkaturvan toimeenpanosta ovat aiemmin vastanneet kaikki ELY-keskukset ja 1.1.2016 alkaen keskitetysti vain Uudenmaan ELY-keskus.

Vuonna 2013 aloitettiin työ palkkaturvan hakemusjärjestelmän uudistamiseksi, sillä se haluttiin saada vastaamaan nykyisiin tarpeisiin. Silloin Etelä-Savon ELY-keskus/Aluehallinnon tietopalveluyksikkö AHTi valitsi kilpailutuksella Consultorin toteuttamaan järjestelmäuudistuksen osana laajempaa teknisen IT-konsultoinnin puitejärjestelyä asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden kehittämiseksi. Nykyisin järjestelmän kehitystä ja ylläpitoa koordinoi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA.

PATU-palkkaturvajärjestelmä

PATU-palkkaturvajärjestelmä on palkkaturvaviranomaisten toiminnanohjausjärjestelmä, jossa käsitellään saapuneet palkkaturvahakemukset: laaditaan päätökset, suoritetaan maksut, pidätykset ja tilitykset sekä siirretään perittävät määrät perintään.

Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä itse, ammattiliitto tai konkurssipesä, jos työnantaja on konkurssissa. Hakemus toimitetaan TE-toimistoon tai Uudenmaan ELY-keskukseen, jossa tiedot tallennetaan asianhallintajärjestelmään. Sieltä tiedot siirtyvät PATU-järjestelmään, jossa tietoja täydennetään. Päätöksenteon yhteydessä pidätetään verot ja muut mahdolliset pidätykset ja tilitykset, kuten esimerkiksi ammattiliiton maksut, toimeentulotuet ja ulosotot. Tämän jälkeen maksuun menevät erät maksetaan maksun saajille.

Uudistettu järjestelmä on toiminut hyvin ja KEHA-keskus on saanut siitä järjestelmän käyttäjiltä hyvää palautetta.

Consultorilla toteutus- ja ylläpitovastuu

Vuoden 2013 alkaneen toteutus- ja kehitystyön jälkeen PATU-järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön vuonna 2015. Lopullisen version käyttöönotto tapahtui vuoden 2016 alussa. Consultor vastasi järjestelmän teknisestä toteutuksesta sekä käyttöönoton jälkeen ylläpidosta ja pienkehityksestä. Projekti toteutettiin käyttäen Microsoftin kehitysteknologiaa.

”Järjestelmässä käsitellään arkaluonteisia tietoja ja siitä on liittymiä maksuliikenne-, kirjanpito- ja perintäjärjestelmiin. Projektiryhmän muodostivat Consultorin, KEHAn sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat. Työskentely projektissa oli haastavaa, mutta miellyttävää. Koko tiimi sai paljon oppia palkkaturvasta ja siihen liittyvästä asianhallinnan prosessista”, kertoo Consultorin konsultti ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.

Tukena myös siirrossa uudelle ylläpitäjälle

Järjestelmän ylläpito on juuri siirtynyt uudelle toimittajalle vuodenvaihteessa 2017-2018. Päävastuu ylläpidosta vuoden 2017 loppuun asti oli Consultorilla. ”Consultor on hoitanut osuutensa hyvin ja siirto uudelle ylläpitäjälle on sujunut jouhevasti. Tarvittaessa apua on saatu nopeasti ja henkilökemiatkin ovat toimineet”, kiittelee KEHA-keskuksen ryhmäpäällikkö Kai Pirttijärvi. ”Koska pohjatyö on tehty hyvin, olemme luottavaisia, että asiakaskokemus pysyy hyvänä jatkossakin.”

Lisätietoja:

KEHA-keskus
Kai Pirttijärvi
Ryhmäpäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi


Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu suomalainen ICT-palveluyritys. Toteutamme palvelujen digitalisointeja, kokonaisvaltaisia verkkopalveluratkaisuja ja räätälöityjä ohjelmistoprojekteja sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioille. Tarjoamme myös asiantuntijaresurssit ICT-projektien toteutukseen, johtamiseen ja hankintaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 5,8 M€ ja tuloksemme voitollinen. Lue lisää:
www.consultor.fi ja www.consultor.fi/asiakkaat/

KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto.