Toimeksiantojen hallintajärjestelmä Eduskunnalle

Consultor toimitti eduskunnalle toimeksiantojen hallintajärjestelmän. Koko toimeksiantoprosessin elinkaaren tehokkaampi hallinta vaati järjestelmän, jonka avulla voidaan hallita tietopalvelulle tulevia toimeksiantoja sekä arkistoida vastaukset ja tausta-aineistot.

Projektissa luotiin tietopalvelulle SharePoint 2010 -alustalle järjestelmä, joka toimii selvitys- ja analyysipalveluiden palvelukanavana, työpöytänä, arkistona sekä työnjohdollisena työkaluna. Tavoitteena oli, että asiakkaitten toimeksiannot, vastauksien laatiminen ja toimittaminen sekä arkistointi hallitaan järjestelmällä. Työnjohdollisena työkaluna järjestelmä edesauttaa töiden sisäisen jakamisen, aikatauluseurannan, laadunvarmennuksen ja tilastoinnin prosesseja.

”Yhteistyö Consultorin kanssa sujui erittäin hyvin, erityiskiitosta pitää antaa asiantuntijoiden joustavuudesta. Consultorista riippumattomista syistä projekti jäi jälkeen aikataulusta, mutta siitä huolimatta asiantuntijatiimi oli edelleen hyvin käytettävissä”, kertoo eduskunnan johtava tutkija Jan-Henrik Pursiainen. ”Consultorista jäi yrityksenä erittäin positiivinen kuva ja projekti onnistui niin hyvin, että eduskunta päätti hankkia myös toisen kilpailutuksessa optiona olleen vastaavanlaisen järjestelmän Consultorilta”, jatkaa Pursiainen.

Avaa kotisivu uudessa ikkunassa: Eduskunta