Intranet Opetushallitukselle SharePoint 2010 -alustalle

Ketterin menetelmin toteutettu projekti alkoi Opetushallituksen tekemän vaatimusmäärittelyn tarkentamisella. Hankkeessa uudistettiin Opetushallituksen intranet rakenteeltaan, ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan. Uusi intranet rakennettiin Sharepoint 2010 -alustalle siten, että palvelulle suunniteltiin oma visuaalinen ilme ja saatiin käyttöön viraston tarvitsemat toiminnallisuudet. Intranet luotiin pääasiassa Sharepoint 2010 -perustoiminnallisuuksiin nojautuen.

Asiantuntijat dokumentoivat kaikkien palvelun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien työvaiheiden lopputulokset sekä järjestelmäkuvaksen kattavasti jatkokehitystä ja ylläpitoa varten.
”Consultorilla oli kokonaisvastuu intranetin toteutuksesta sekä projektinhallinnasta, lisäksi tehtävänä oli antaa tukea palvelun käyttöönotossa. Yhteistyö Consultorin kanssa sujui loistavasti, projekti valmistui sovitussa aikataulussa ja budjetissa”, kertoo Opetushallituksen ylijohtaja Petri Pohjonen.

”Consultorille voi antaa erityismaininnan aikataulun pitämisestä sekä konsulttien asiantuntemuksesta, olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Uusi intranet on kerännyt positiivista palautetta läpi Opetushallituksen organisaation”, jatkaa Opetushallituksen projektipäällikkö Kaisa Enakimio.

Avaa kotisivu uudessa ikkunassa: Opetushallitus