Testauspalveluja Väestörekisterikeskukselle

Väestörekisterikeskus (VRK) on valinnut Consultorin testauspalvelujensa toimittajaksi. Väestörekisterikeskuksessa on otettu käyttöön Quick Test Pro(QTP) -testausautomaatio-ohjelmisto, jota käytetään .NET-alustalle toteutetun väestötietojärjestelmäkyselyn (VTJ-kysely) käyttäjähallintasovelluksen ja joidenkin kyselytuotteiden testauksessa. Testausaineiston hallintaan VRK:ssa käytetään Quality Center (QC) -välinettä.

”Consultorin testausasiantuntijan vastuulle kuuluu mm. olemassa olevien testiskriptien ajo, ylläpito, analysointi ja raportointi ajon tuloksista sekä uusien automaatiotestausskriptien luonti.
Väestörekisterikeskus on saanut käyttöönsä osaavan testausasiantuntijan aina tarpeen tullen ja tarpeisiimme on aina reagoitu ripeästi”, kertoo Väestörekisterikeskuksen testaussuunnittelija Tuija Väre.

Avaa kotisivu uudessa ikkunassa: Väestörekisterikeskus