Hankepäällikköpalvelua Ympäristöministeriölle

Consultor aloitti helmikuussa 2012 konsultoinnin verkkopalvelujen uudistushankkeessa. Hankkeessa ympäristöhallinnon ulkoiset viestinnälliset verkkopalvelut sekä teemakohtaiset palvelukokonaisuudet päivitettiin vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden nykytarpeita ja muuttunutta organisaatiota. Samalla uudistettiin sisällöntuotannon organisointi ja ohjaus sekä korvattiin elinkaarensa päässä oleva julkaisujärjestelmä ja hankittiin tarvittavat oheis- ja käyttöpalvelut.

Hankkeessa toteutetaan ympäristöhallinnonalan verkkosivut Ympäristöministeriölle, Suomen ympäristökeskukselle ja Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselle sekä näiden lisäksi valtion ympäristöhallinnon  yhteinen verkkopalvelu.

Tutustu hankkeessa uudistettuihin sivustoihin: Ympäristöministeriö, Suomen Ympäristökeskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus sekä Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu.