Tarina

Vahvaa näkemystä miten asiat hoidetaan paremmin

Consultor syntyi vuonna 2004 ajatuksesta muuttaa suomalaista IT-asiantuntijapalvelutoimialaa.

Sen perustajat Jyrki ja Sari Virtanen visioivat maailman, missä vahvasti johdettu, parhaista ammattilaisista koostuva ja eri toimialoja tunteva osaajien verkosto valjastetaan merkittävien yritysten ja julkishallinnon kriittisten IT-projektien käyttöön.

Ensimmäinen asiakkaamme oli Siemens Tietotekniikkapalvelut. Olemme sittemmin toimineet pitkään Hanselin puitesopimustoimittajana ja läsnäolomme julkishallinnon kriittisissä IT-projekteissa on ollut merkittävä.

Huippulaatu, suoraviivainen toiminta, sitoutunut ammattilaisten verkosto sekä jatkuvasti kehittyvät omat ratkaisut mahdollistavat oivat olosuhteet jatkaa menestystarinaamme.

Samaa rataa? Ehdottomasti

Vuonna 2018 Jyrkin ja Sarin alkuperäiset periaatteet ja arvot ohjaavat toimintaamme yhä.

Markus Anderssonin luotsaama, liikevaihdoltaan 2,8 miljoonan euron Consultor on nykyisin erinomaisesti kannattava yritys, joka paitsi uudistaa toimialaansa, myös varmistaa, että asiakkaiden muuttuviin odotuksiin vastataan yhä paremmilla palveluilla ja voittavalla asenteella.

Kyse oli heti enemmän kuin verkostosta. Halusimme luoda palvelumallin missä voitaisiin samalla kantaa vastuu sekä työstä että tuloksista. Tämä uudenlainen verkostomalli oli ja on yhä poikkeava markkinassamme.

Jyrki Virtanen

Maistraattien sähköiset asiointipalvelut Verkkomaistraatti otettiin käyttöön. Hanselin kanssa solmittiin johdon konsultoinnin puitesopimus. Loppuvuodesta Maakuntien tilakeskus Oy tilasi osaamista rakentamaan IT-järjestelmät maakuntien tarpeisiin, ja teimme Valtiovarainministeriön kanssa sopimuksen tukea sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmasta vastaavan hanketoimiston työtä.

Vuotuinen liikevaihto jatkoi laskuaan, mutta vuoden viimeisinä kuukausina oli nähtävissä liikevaihdon kääntyminen nousuun.

Konsernin emoyhtiö Consultor Ventures Oy:n toiminta käynnistyi ja se osti kolmanneksen kotkalaisen T-Base Oy:n osakekannasta. Vantaan kaupungin lisäksi myös Espoon ja Helsingin kaupungit sekä Keva tulevat Consultorin asiakkaaksi. Consultor uudistaa pitkäaikaisen yhteistyönsä KEHA-keskuksen kanssa.

Liikevaihto on 5,8 miljoonaa euroa.

Consultor solmii puitesopimukset KL-Kuntahankintojen ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kanssa. Valtori tulee Consultorin asiakkaaksi. Yrityksestä tulee Microsoftin Silver Partner ja se on toista kertaa peräkkäin Tivin 250 suurimman ICT-yrityksen joukossa.

Liikevaihto nousee 9,7 miljoonaan euroon.

Consultor juhlii 10-vuotista taivaltaan ja uudistaa visuaalisen ilmeensä. Yritys pääsee ensimmäistä kertaa mukaan Tivin 250 suurimman ICT-yrityksen joukkoon.

Liikevaihto nousee 7,3 miljoonaan euroon.

Työterveyslaitos ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy tulevat Consultorin asiakkaiksi.

Liikevaihto nousee 6,7 miljoonaan euroon.

Ympäristöministeriö, Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto ja Tilastokeskus tulevat Consultorin asiakkaiksi. Consultorin henkilöstömäärä yli tuplaantuu.

Liikevaihto nousee 4,1 miljoonaan euroon.

Eduskunta, Espoon kaupunki, Metsäntutkimuslaitos ja Etelä-Savon ELY-keskus tulevat Consultorin asiakkaiksi. Consultorin visuaalinen ilme ja web-sivusto uudistetaan, lisäksi yritys aloittaa seminaarien järjestämisen.

Hansel Oy ja Consultor solmivat puitesopimuksen Teknisen IT-konsultoinnin viidellä osa-alueella. Liikevaihto on 3,3 miljoonaa euroa.

Consultor muuttaa uusiin toimitiloihin lentokentän läheisyyteen Vantaan Technopolikseen.

SOK ja Consultor aloittavat yhteistyön. Consultor sijoitetaan Suomen Asiakastieto Oy:n parhaaseen AAA-luottoluokkaan.

Consultor aloittaa yhteistyön puolustusministeriön turvallisuusverkko-hankkeen kanssa. Consultorilla on asiakkaina kaikkien ministeriöiden hallinnonalat ympäristöministeriötä lukuun ottamatta.

Liikevaihto nousee 3,3 miljoonaan euroon.

Oy Sinebrychoff Ab ja Consultor solmivat palvelusopimuksen. Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) ja Consultor aloittavat pitkäaikaisen yhteistyön uuden EU-viraston prosessien ja sitä tukevien työkalujen kehittämiseksi.

Consultorin projektitoimisto lähtee tukemaan Liikenneviraston tietohallinnon rakentamista.

Consultor Finland Oy täyttää 5 vuotta. Liikevaihto nousee 2,9 miljoonaan euroon.

Verohallinto ja Consultor solmivat nelivuotisen sopimuksen integraatiopalvelujen toimittamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön Tietopalvelukeskus (TIKE) ja Consultor yhteistyöhön.

Consultor luokitellaan Dun & Bradstreetin parhaaseen AAA-luottoluokkaan.

Liikevaihto nousee 2,3 miljoonaan euroon.

Consultorista tulee Hanselin puitesopimustoimittaja ja sopimus avaa monia ovia Valtionhallinnossa.

Mm. HUS ja Ulkomaalaisvirasto tulevat Consultorin asiakkaiksi.

Liikevaihto nousee 2,0 miljoonaan euroon.

Consultor tuplaa liikevaihtonsa vuodessa 1,43 miljoonaan euroon.

Asiakkaita on vuoden aikana jo 15 kpl ja asiakaskunta muodostuu suurelta osin tietotekniikkaintegraattoreista. Mukana on jo useita merkittäviä tietotekniikan loppukäyttäjäorganisaatioita.

Markus Anderssonista tulee Consultorin toimitusjohtaja ja osakas.

Consultor aloittaa pitkaikaisen yhteistyön Verohallinnon kanssa.

Consultor saa uudet toimitilat Vantaan Hakkilassa sijaitsevasta Honkatalosta.

Ensimmäisen tilikauden (15 kk) liikevaihdoksi muodostuu 0,73 miljoonaa euroa ja yrityksellä on jo puolen tusinaa asiakasta.

Jyrki ja Sari Virtanen perustavat Consultor Finland Oy:n 1.10.2004.

Siemens Oy:n tietotekniikkapalveluita tarjoavasta yksiköstä tulee Consultorin ensimmäinen asiakas.