Consultor kehittämään Tilastokeskuksen tiedonkeruujärjestelmää

Consultor Finland Oy on voittanut Tilastokeskuksen järjestämän kilpailutuksen Ruuti-tiedonkeruujärjestelmän jatkokehittämisestä.

Ruuti on väline tiedonkeruuprosessin hallinnointiin. Järjestelmä tukee yhdistelmätiedonkeruuta, jossa verkossa tapahtuvaa tiedonkeruuta tuetaan esimerkiksi puhelimitse ja asiakaskäynnein tehtävällä tiedonkeruulla. Ruuti tarjoaa myös alustan, jonka pohjalle voidaan rakentaa yhteydet muihin Tilastokeskuksen järjestelmiin sekä ulkoisiin järjestelmiin. Järjestelmää käyttää noin 200 haastattelijaa ja tiedonkeruiden suunnittelusta, hallinnasta ja seurannasta vastaavaa henkilöä.

Consultorin kehitystiimi toteuttaa Ruuti-tiedonkeruujärjestelmään lisäominaisuuksia, joiden avulla tiedonkeruu saadaan toteutettua taloudellisesti ja haastattelijaresurssit kohdennettua tarkoituksenmukaisesti.

Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija, jonka palveluksessa on noin 800 eri alojen asiantuntijaa.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

Palkeet hankkii Consultorilta projektinhallintapalveluja

Consultor on voittanut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kilpailutuksen teknisestä projektipäälliköstä tukemaan asiakasta SAP-migraation suunnitteluprosessissa.

Hankittaviin asiantuntijatehtäviin kuuluu muun muassa hankintayksikön avustaminen nykyisen SAP-version tarvittavien lähtötietojen määrittämisessä, keräämisessä ja tietojen validoinnissa sekä migraation mukanaan tuomien muutosten tunnistamisessa. Sopimus voi jatkua kilpailutusvaiheen jälkeiseen varsinaiseen projektinaikaiseen työhön, jossa tehtävinä ovat muun muassa toteutuksen suunnittelun ja määrittelyn ohjaaminen Palkeiden teknisenä projektipäällikkönä, toteutusprojektin etenemisen johtaminen, ohjaaminen ja valvominen sekä osallistuminen arkkitehtuurin kuvaamiseen, prosessien mallintamiseen ja palveluiden kuvaamiseen.

Sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

”Consultor toteuttaa parhaillaan Palkeille laajaa SAP Business Objects-raportoinnin modernisointiprojektia.  Siksi on hienoa, että pääsimme mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaan SAP-migraatiota, joka tulee varmasti olemaan teknisesti haastava ja mielenkiintoinen projekti”, kertoo Consultorin johtava konsultti Pekka Ryhänen.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on merkittävä valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja. Lisätietoa Palkeista www.palkeet.fi.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Keva tilaa Consultorilta SAS-ympäristön ylläpitopalveluita

Consultor Finland Oy voitti Kevan järjestämän tarjouskilpailun SAS-ympäristön teknisistä ylläpitotöistä.

Keva hankkii Consultorilta asiantuntijapalveluna SAS-ympäristön teknisiä ylläpitotöitä. Teemme ensin Kevan SAS-ympäristön kertaluonteisen päivitystyön, jonka jälkeen teemme säännöllisiä tilannekatsauksia sekä niiden perusteella erikseen hankittavia ylläpitotöitä. Lisäksi Consultorin asiantuntijat antavat Kevalle jatkuvaa tukea ylläpitotöihin.

Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Kevan asiakkaina on yhteensä 1,3 miljoonaa julkisen sektorin työntekijää ja eläkkeensaajaa. Työnantaja-asiakkaita Kevalla on noin 2000.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

 

Consultorilta projektinhallintapalveluja Metsähallitukselle

Consultor Finland Oy voitti Metsähallituksen järjestämän kilpailutuksen tietoliikennepalveluiden hankintaprosessin projektinhallintapalveluista.

Consultorin asiantuntija toimii projektipäällikkönä Metsähallituksen jatkuvien tietoliikennepalvelujen kilpailutusprosessissa. Työ sisältää muun muassa kilpailutusmateriaalin tuottamista ja tietoliikennepalvelujen tarvekartoitusta sekä hankintaprosessin tukemista. Consultorin asiantuntija koordinoi sekä hankinnan suunnittelu- että toteutusprosessia markkinakartoituksesta tarjouspyyntöjen vertailuun ja päätöksentekoon saakka.

”Metsähallitus otti Consultorin mukaan osaksi kilpailutusprosessiaan. Konsultillamme on laaja tekninen osaaminen ja pitkä historia projekteista, joissa on suunniteltu ja toteutettu vaativia tietoliikenneratkaisuja. Uskon, että pystymme tukemaan asiakasta laadukkaan kilpailutuksen toteutuksessa”, toteaa johtava konsultti Pekka Ryhänen Consultorista.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jolla on sekä liiketoimintaa että julkisia hallintotehtäviä. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, ja sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin. Lisätietoja www.metsa.fi

Lisätietoja:Tiedosto:Metsähallituksen logo.svg – Wikipedia

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

Oikeusministeriön hallinnonalalle tekoälyn asiantuntijapalveluita

Consultor Finland Oy on voittanut Oikeusrekisterikeskuksen kilpailutuksen Oikeusministeriön hallinnonalan tarvitsemista tekoälyyn liittyvistä konsultointi-, esiselvitys-, kartoitus- ja suunnittelupalveluista.

Asiakkaan tavoitteena on saada konsultatiivinen liiketoiminta- ja tietotekniikkajohdon asiantuntijapalvelu, jonka pääasiallinen tehtävä on suunnitella tekoälyratkaisuja, jotka muun muassa hyödyntävät Oikeusministeriön hallinnonalalle kertynyttä tietomassaa. Tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia tehdä valtavista tietomassoista entistäkin parempaa data-analytiikkaa tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Suunnitteluun sisältyy mm. johdon konsultointi, potentiaalisten kohteiden tunnistaminen, toteuttamiskelpoisuuden arviointi, POC-toteutukset ja teknisten ratkaisujen sekä tekoälytoteutukseen tähtäävien projektien suunnittelu. Puitesopimus on aluksi yhden vuoden mittainen, ja se sisältää optiot kahdeksi jatkovuodeksi.

”Tekoäly on tämän hetken vahvimpia megatrendejä ja se tulee tehostamaan liiketoimintoja ja prosesseja merkittävästi jo lähitulevaisuudessa. Siksi olemme todella innoissamme, että merkittävä julkishallinnon toimija luottaa Consultorin näinkin keskeisellä ja vaativalla alueella”, iloitsee Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

Consultor kehittämään GTK:n tietotekniikkaa

Geologian Tutkimuskeskus (GTK) järjesti kilpailutuksen, jonka tavoitteena oli vakiinnuttaa ja kehittää GTK:n perustietotekniikkaa asiantuntijapalveluna.

Informaatioteknologialla on keskeinen rooli GTK:n tutkimustoiminnassa, mille on ominaista suurten tietoaineistojen käsittely ja raskaiden paikkatietoon liittyvien sovellusten käyttö. Suorituskykyhaasteet GTK:n perustietotekniikan saralla ovat olleet keskeisesti esillä menneiden kahden vuoden ajan. GTK:n tämän vuoden alussa voimaan astuneen uuden strategian tueksi on ensiarvioisen tärkeää, että tietoliikenne ja muu perustietotekniikka toimii.

Consultor Finland Oy voitti järjestetyn kilpailutuksen, ja juuri allekirjoitettu sopimus tietotekniikan kehittämisestä on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

”Olemme IT-konsulttiyhtiönä kovin tyytyväisiä siitä, että toimivasta IT:stä vahvasti riippuvainen merkittävä tutkimuslaitos luottaa osaamiseemme tietotekniikan kehittämisessä. Tämä vahvistaa itseluottamustamme sen suhteen, että tekninen osaamisemme ja ammattitaitomme on vankalla pohjalla”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Geologian tutkimuskeskus on noin 420 hengen asiantuntijaorganisaatio ja osa TEM-konsernia. Toiminnan vuosibudjetti on noin 45 miljoonaa euroa, josta IT:n osuus on noin 17 %. IT on GTK:n toiminnalle keskeinen osa-alue ja pitää sisällään geologisen tiedon tuotantoa, hallintaa, tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja tuotteistamiseen liittyvää ohjelmistokehitystä sekä asiakkaille tuotettavia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. GTK:lla on toimintaa viidessä toimipisteessä; Espoossa, Kokkolassa, Rovaniemellä, Outokummussa ja Kuopiossa.

Lisätietoja:GTK logo

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi