”Mä lähden Stadiin, vaihdan maisemaa”

Näin lauloivat Carola Liemola & Lasse Mårtenson klassikkoduetossa vuonna 1967. Consultor teki saman tempun vuonna 2021. Siis emme laulaneet vaan muutimme pääkonttorimme Vantaalta Helsingin Kalasatamaan.

Fundamentalistien mielestä Kalasatama ei toki ole Stadia, mutta lavealla tulkinnalla saanemme tällä kertaa jopa heiltä anteeksi kun metroasemakin on varsin lähellä.

Uusi osoitteemme on Vanha Talvitie 19 A, 00580 Helsinki. Jos meillä haluaa vierailla, toimistomme on kolmannessa kerroksessa, ja meille pääsee ensimmäisen kerroksen vastaanoton kautta.

Meitä varten tehdyn remontin jälkeen muutamme toimistoon, joka tuntuu upouudelta. Näissä tiloissa viihtyy ja jaksamme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
040 754 4601

Etsimme integraatio-osaajaa

Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu, nopeasti kasvava IT-konsulttitalo. Yrityksellämme on toimistot sekä Helsingissä, että Rovaniemellä.

Etsimme uutta tekijää osaksi muuta tiimiä työskentelemään asiakasprojekteissa. Tehtävänäsi on toimia ohjelmoijana sekä integraatioasiantuntijana. Hakemallamme henkilöllä on vähintään muutama vuosi työkokemusta Java / .NET, XML-tekniikoista sekä käsitys keskeisistä integraatioteknologioista. Eduksi katsomme kokemuksen projektityöskentelystä IT-projekteissa. Emme kuitenkaan vaadi pitkää kokemusta, vaan hyvällä asenteella pääsee pitkälle. Työtehtäviin perehdytetään.

Työskentelypaikkana on Consultorin toimisto Rovaniemellä tai Helsingissä.

Sopiva henkilö voidaan palkata suoraan Consultorin palkkalistoille tai henkilö voi toimia alihankkijana vuokrayrityksen tai oman yrityksensä kautta.

Jos olet kiinnostunut, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi mahdollisimman pian osoitteeseen: rekrytointi@consultor.fi

 

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
040 754 4601

Consultor tukemaan julkishallinnon rajapintakehitystä

Valtiovarainministeriö on tilannut DigiFinland Oy:ltä selvityksen julkisen hallinnon rajapintakehityksestä. DigiFinland on valinnut Consultorin tämän työn toteuttajaksi.

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä julkisen tiedon avoimuudesta kantava periaate. Olemassa olevan tiedon laajamittaisella hyödyntämisellä saavutetaan merkittäviä kansallisia etuja. Tiedon saatavuutta halutaan edistää toimintamallilla, joka tukee julkista hallintoa ja julkisen hallinnon omistamia yrityksiä julkaisemaan julkisia tietojaan avoimena tietona ja mahdollisimman laajaan käyttöön. Ratkaisun teknisenä osuutena tehdään kansalliset API-ohjelmointirajapintalinjaukset sekä kehitetään yhteentoimivuusalustaa.

Tämän työn tukemiseksi Consultor tekee markkinakartoituksen sidosryhmien statuksesta, tarpeista, teknisestä kypsyydestä, haasteista ja muista relevanteista seikoista julkisen hallinnon rajapintakehityksen kannalta.

”Julkisen tiedon avoimuus sekä sen hyödyntäminen on ottamassa melkoisia harppauksia lähitulevaisuudessa, mikä on jo sinänsä äärimmäisen kiinnostavaa meidän kaltaiselle tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen keskittyvälle yritykselle, puhumattakaan siitä, että saamme olla sen keskiössä mukana”, kertoo Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

DigiFinland Oy on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 2017 perustetut valtion erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelua DigiFinlandille

Consultor on voittanut DigiFinland Oy:n järjestämän kilpailutuksen asiantuntijapalvelusta, jossa tehtävänä on tukea Sisäministeriötä tietojärjestelmien määrittelytyössä. Rakennettavat tietojärjestelmät kohdistuvat pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan, sähköiseen asiointiin, raportointiin, tilastointiin sekä analysointiin.

Huhtikuussa 2021 alkavalla sopimuskaudella tuemme Sisäministeriötä mm. pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn ja sähköisen asioinnin prosessien ja tietojärjestelmien suunnittelussa, teknisessä ja toiminnallisessa vaatimusmäärittelyssä sekä suunnittelussa.

”DigiFinland on koko elinkaarensa ajan ollut Consultorin merkittävä asiakas, ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että pystymme taas kerran täyttämään asiakkaan asiantuntijatarpeet”, iloitsee Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

DigiFinland Oy on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 2017 perustetut valtion erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor vakaalla kasvu-uralla

Vuosi 2020 oli tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n kuudestoista tilikausi. 31.12.2020 päättyneen tilikauden liikevaihto kasvoi yli 20 %; liikevaihto oli yhteensä 5,8 M€ (vuonna 2019: 4,8 M€) ja liikevoitto 0,54 M€ (0,49 M€). Hintakilpailun kiristyminen, pitkälti koronaepidemiasta johtuvista syistä, näkyi laskevasti yrityksen suhteellisessa kannattavuudessa.

Merkittävä osa Consultorin palveluista on keskittynyt tiedolla johtamisen kehittämiseen. Näiden palveluiden tulosten avulla asiakkaat ovat kyenneet parantamaan liiketoimintapäätösten laatua, sekä kiihdyttämään digitaalisten palveluidensa kehittämistä. Merkittävimpiä asiakkuuksia vuonna 2020 olivat työeläkesektorilla Keva, julkishallinnon puolella Verohallinto, sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Näiden lisäksi yksityiselle puolelle kohdistuneet toimitukset kasvoivat vuonna 2020 huomattavasti.

Consultor Finland Oy siirtyi helmikuussa 2021 osakekaupoilla kokonaisuudessaan Solemo Oy:n (SOL-konsernin) omistukseen ja jatkaa toimintaansa osana vahvaa suomalaista perheyritystä. Odotamme SOL-konsernin laajan asiakaskunnan mukanaan tuomien synergiaetujen edelleen tukevan Consultorin kasvua erityisesti yksityissektorilla.

Huolimatta koronaepidemian aiheuttamasta yleisestä liiketoiminnan epävarmuudesta, odotamme kuluvaltakin vuodelta kasvavaa liikevaihtoa. Yhtiön liiketoiminnasta suurin osa tulee edelleen julkishallinnon ICT-palveluista, mutta yksityissektorin osuutta tullaan kasvattamaan lähivuosien aikana.

”Olemme luonnollisesti tyytyväisiä siihen, että kasvoimme merkittävästi hyvin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Kiitos kasvusta kuuluu sekä kasvun mahdollistaneille asiakkaille että kasvun tekijöille eli työntekijöillemme. Tämän vuoden odotukset ovat kasvun osalta korkealla, mutta vähitellen normalisoituvasta tilanteesta huolimatta haasteet ovat isot. Uskomme, että muuttuneessa maailmassa organisaatioiden saatavilla oleva tieto ja sen varastointi, välittäminen, jalostaminen ja esittäminen tulee olemaan entistä olennaisemmassa asemassa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Erillisverkoille mobiliteetinhallinnan konsultointia

Consultor Finland Oy on voittanut Suomen Erillisverkkojen järjestämän kilpailutuksen mobiliteetinhallintajärjestelmän selvitystyöstä.

Selvitämme Suomen Erillisverkkojen tarpeet mobiliteetinhallintajärjestelmän osalta peilaten markkinoilla olevien järjestelmien toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia Erillisverkkojen tarpeisiin ja vaatimuksiin. Määritystyötä tehdään osana Virve 2.0 hanketta.

Työhön sisältyy mm. mobiliteetinhallintajärjestelmän selvitystyö, sen hankintaan tarvittavien materiaalien tuottaminen ja siihen liittyvien kokonaisuuksien määrittäminen. Lisäksi kuvataan tarvittavat prosessit järjestelmän ylläpitämiseen, tuotantoon siirtämiseen sekä käyttämiseen liittyen.

”Olemme erittäin innoissamme päästessämme mukaan näinkin kansallisesti merkittävään hankkeeseen”, iloitsee Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Suomen Erillisverkot on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Erillisverkot tarjoavat konesalipalveluita, tietoliikennepalveluita ja tilannekuvapalveluita viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi