Tiedolla johtamisen asiantuntijapalvelua DigiFinlandille

Consultor on voittanut DigiFinland Oy:n järjestämän kilpailutuksen asiantuntijapalvelusta, jossa tehtävänä on tukea Sisäministeriötä tietojärjestelmien määrittelytyössä. Rakennettavat tietojärjestelmät kohdistuvat pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisytoimintaan, sähköiseen asiointiin, raportointiin, tilastointiin sekä analysointiin.

Huhtikuussa 2021 alkavalla sopimuskaudella tuemme Sisäministeriötä mm. pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn ja sähköisen asioinnin prosessien ja tietojärjestelmien suunnittelussa, teknisessä ja toiminnallisessa vaatimusmäärittelyssä sekä suunnittelussa.

”DigiFinland on koko elinkaarensa ajan ollut Consultorin merkittävä asiakas, ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että pystymme taas kerran täyttämään asiakkaan asiantuntijatarpeet”, iloitsee Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

DigiFinland Oy on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 2017 perustetut valtion erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Ratkaisut

Liferay-verkkopalveluratkaisut

Liferay pähkinänkuoressa

Avoimen lähdekoodin Liferay-teknologiaan pohjautuva verkkopalvelu sopii hyvin verkkopalvelu- sekä intra- ja ekstranet-ratkaisuihin. Consultorin tarjoamat ratkaisut perustuvat uudelleen käytettäviin komponentteihin, jotka helpottavat ja nopeuttavat tuotteen käyttöönottoa. Liferaystä on saatavilla sekä yhteisöversio (CE) että kaupallinen versio (EE). Kaikissa Consultorin toteuttamissa ratkaisuissa on käytetty pohjana yhteisöversiota. Lue lisää Liferay-portaalista.

Miksi Liferay-pohjainen verkkopalvelu Consultorilta?

Consultor on osoittanut Liferay-osaamisensa useassa ketterässä verkkopalveluprojektissa ja yrityksellä on pitkä kokemus ohjelmistojen kehittämisestä ja järjestelmien integroinnista sekä standardeista ja arkkitehtuureista. Alla muutamia syitä, miksi Consultor kannattaa valita kumppaniksi verkkopalveluprojektiin.

• Valmiiksi hiottu palvelupaketti ja todistettu osaaminen
• Mittava kokemus Liferayllä toteutetuista verkkopalveluprojekteista
• Laaja joukko Liferay-asiantuntijoita
• Sitoutuminen Liferay-kehittämiseen tulevinakin vuosina
• Tarjolla valmiita, suoraan hyödynnettävissä olevat komponentteja
• Valmiiksi mietittynä integraatiot moniin kaupallisiin ja avoimen lähdekoodin tuotteisiin

Liferay-verkkopalveluprojektin vaiheet

Consultorin Liferay-verkkopalveluprojektit noudattavat pääsääntöisesti alla esitettyä kaavaa.

1. Suunnittelu ja määrittely

• Vaatimusten kuvaaminen ja priorisointi määrittelydokumenttiin
• Ohjelmistoprojektin nykytilan kuvaaminen sekä projektin tavoitteen määrittäminen
• Tietoturva ja kuormitusvaatimusten määrittäminen järjestelmälle
• Vaatimukset käyttöliittymän päätelaiteriippumattomuudelle

2. Konseptointi ja rautalankamallit

• Käyttäjätarinoiden sekä käyttötapausten tekeminen
• Informaatiorakenteen tekeminen, esimerkkinä web-palvelun navigaation tuottaminen

3. Arkkitehtuurin kuvaus

• Räätälöidyt ratkaisut – räätälöityjen ratkaisujen teknisten vaatimusten kartoitus sekä arkkitehtuurisuunnitelman tekeminen mukaan lukien Proof-of-Concept -ratkaisut
• Järjestelmäanalyysi sekä suunnittelu – loppukäyttäjän ja liiketoiminnan tarpeiden sekä vaatimusten analysointi ja mallinnus
• Lähdekoodin validointi – kehittämishankkeiden lähdekoodin analysointi sekä virheherkkyyden parantaminen
• Säätäminen ja skaalautuvuus – Liferayn ratkaisujen suorituskyvyn optimointi sekä ympäristön skaalautuvuuden ja vikasietoisuuden analyysit.

4. Käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu

• Graafinen suunnittelu – käyttöliittymän graafisen ilmeen luominen sekä mallintaminen
• Käyttöliittymän suunnittelu – käyttöliittymän rautalankasuunnittelun tekeminen ja käyttöliittymän käytettävyyden suunnittelu
• Käyttöliittymän Proof-of-conceptin tekeminen – käyttöliittymädemon tekeminen, helposti Liferay-ympäristöön siirrettäväksi toteutukseksi

5. Toteutus

Projektissa verkkopalvelun toteutuksessa huomioidaan seuraavat periaatteet:

• Toteutuksessa käytetään ketteriä ohjelmistotuotannon periaatteita, vaikka kehittämisaika onkin erittäin lyhyt
• projekti vaiheistetaan inkrementaalisesti
• tilaajalla on aikaisessa vaiheessa testikäytössä tuleva järjestelmä
• tilaaja voi käynnistää sisällöntuotannon verkkopalveluiden kehitysprojektin rinnalla

Oheispalvelut

Halutessasi järjestämme myös Liferay-koulutusta tai hoidamme määrittelytyöpajat sekä verkkopalvelun ylläpidon.

Toteuttamiamme Liferay-verkkopalveluja

Tutustu tarkemmin Liferay-alustalle toteuttamiimme verkkopalveluihin, joita ovat esimerkiksi Oma Yritys-Suomi -palveluYritys-Suomi-palvelu sekä TE-toimistojen paikalliset palvelut.

Annamme mielellämme lisätietoa Liferay-palveluistamme. Tarkempaa tietoa sinulle antaa:

Jyrki


Jyrki Virtanen
Konsultti, 
hallituksen puheenjohtaja
Tel. +358 40 865 8445

Hanselin puitesopimus

hansel_puitesopt_rgb200Consultor on vahva valtionhallinnon osaaja. Osaamisemme ja palvelumme sopivat hyvin julkisten organisaatioiden tarpeisiin. Siitä osoituksena on menestyksemme Hanselin IT-konsultoinnin kilpailutuksessa. Puitesopimuksemme Hanselin kanssa kattaa keskeiset teknisen IT-konsultoinnin osa-alueet. Uudet nelivuotiset puitejärjestelyt astuivat voimaan 8.8.2011.

Consultorin sopimusalueet:

 • Hanke- ja projektinhallintapalvelut
 • Tietokanta- ja integraatiopalvelut
 • Ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelut
 • Järjestelmäauditointipalvelut
 • Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut

  Valtionhallinnon yksiköt saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut IT-konsultointipalvelut liittyen sovellusten ja tietojärjestelmien tekniseen toteutukseen ja kehittämiseen. Puitesopimusta voivat hyödyntää valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksilöt.

  Lue lisää valtion yhteishankintayksikkö Hanselista ja valtionhallinnon kilpailuttamiseen liittyvästä toiminnasta täältä.

  Consultorin valtionhallinnon asiakkuudet ja puitesopimuskumppanuudet:

  Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Eduskunta, Eläketurvakeskus, Energiamarkkinavirasto, Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA), Hallinnon tietotekniikkakeskus (HALTIK), Hansel Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maahanmuuttovirasto, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE), Metsäntutkimuslaitos, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus (OTTK), Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Puolustusministeriö, Tilastokeskus, Työterveyslaitos, Ulkoasiainministeriö, Valtiokonttori,  Verohallitus, Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus, Yleisradio Oy ja Ympäristöministeriö.

  Palvelut

  Jyrki_VirtanenProjektipalvelut

  Consultor tarjoaa IT-asiantuntijapalveluita projektin koko elinkaaren ajalle. Olemme mukana käynnistämässä projektia, aina hankintavalmistelusta tarjousten valmisteluun, projektin hallittuun lopettamiseen ja projektin jälkeisiin ylläpitopalveluihin saakka. Laajan yhteistyöverkostomme ansiosta eksoottisinkaan teknologia ei ole meille vieras. Toiminnassamme on alusta asti korostunut nopeus – konsulttimme ovat käytettävissäsi tarpeesi mukaan. Asiakkaamme voivat aina luottaa, että käsittelemme heidän pyyntönsä ripeästi, siitä pidämme kiinni nyt ja tulevaisuudessakin. Lue lisää

  Jatkuvat palvelut

  Consultor tarjoaa erilaisia jatkuvia palveluita ylläpitoon ja tietohallinnon palveluihin liittyen.  Lue lisää

  Ratkaisut

  Consultor tarjoaa valmiita verkkopalveluratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme saa valmiin portaalin käyttöönsä avaimet käteen -periaatteella. Olemme toteuttaneet lukuisia verkkopalveluja niin Liferay kuin SharePoint-toteutuksinakin. Lue lisää


  Rekrytointi

  Haemme VERKKOPALVELUOSAAJIA

  Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu suomalainen edelläkävijä verkostomaisen IT-projektinhallinnan ja teknisen konsultoinnin toimialueilla. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli noin 6,8 MEur ja tuloksemme voitollinen. Asiakkainamme on julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita, joiden hankkeisiin osallistumme eri rooleissa. www.consultor.fi

  Haemme nyt verkkopalveluosaajia monipuolisiin tehtäviin asiakkaillamme. Arvostamme seuraavanlaista osaamista:

  • Java EE tai Microsoft- teknologioiden kokemus
  • Vähintään 7 vuoden kokemusta verkkopalvelujen rakentamisesta asiantuntija- ja/tai projektipäällikköroolissa
  • Verkkopalvelualustojen (esim. Liferay tai SharePoint) tuntemusta
  • Kokemusta Open Source -kehittämisestä ja -tuotteista (mm. Alfresco ja MySQL)
  • Integraatio-osaamista (esim. ServiceMix tai Biztalk)
  • Kokemusta ketterästä kehittämismallista
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja

  Yhteistyö Consultorin kanssa tarjoaa sinulle:

  • Mahdollisuuden kehittää osaamistasi vaativissa asiakasprojekteissa
  • Haasteellisia ja osaamistasi vastaavia tehtäviä julkishallinnon ja yksityisen sektorin organisaatioissa
  • Kasvavan ja vakavaraisen konsulttiyrityksen tuen ja osaamisen

  Yhteistyömme voi pohjautua vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen tai eri tavoin alihankintana tehtäviin toimeksiantoihin. Alihankintasuhteessa olevat asiantuntijat voivat olla henkilöyrittäjiä tai pienyritysten konsultteja, joilla on työkokemusta IT-projekteista ja halua toimia jatkossa yrittäjänä/konsulttina.

  Kerro itsestäsi vapaamuotoisesti sähköpostilla ja lähetä viesti ja CV:si osoitteella freelancer@consultor.local. Vastaamme Sinulle pikaisesti ja jatkamme sen jälkeen keskustelua toiveistasi sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Lisätietoja antaa Markus Andersson numerosta 040 754 4601 tai etunimi.sukunimi@consultor.fi


  Haemme INTEGRAATIOASIANTUNTIJOITA

  Consultor Finland Oy on luotettava ja asiakaslähtöinen suomalainen IT-palvelutalo. Palvelujemme tarkoituksena on auttaa asiakastamme menestymään. Palvelutarjontamme koostuu projektipalveluista, kehittämispalveluista sekä IT-johdon palveluista. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 4,1 MEur ja tuloksemme voitollinen. Asiakkainamme on julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita, joiden hankkeisiin osallistumme eri rooleissa.

  Haemme nyt integraatioasiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin asiakkaillamme. Arvostamme seuraavanlaista osaamista:

  • Kokemusta järjestelmäintegraatioista
  • Monipuolista kokemusta Microsoft-teknologioista (erityisesti .NET)
  • Eduksi katsotaan kokemus Microsoft Biztalk -alustasta
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja

  Yhteistyö Consultorin kanssa tarjoaa sinulle:

  • Mahdollisuuden kehittää osaamistasi vaativissa asiakasprojekteissa
  • Haasteellisia ja osaamistasi vastaavia tehtäviä julkishallinnon ja yksityisen sektorin organisaatioissa
  • Kasvavan ja vakavaraisen konsulttiyrityksen tuen ja osaamisen

  Yhteistyömme voi pohjautua vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen tai eri tavoin alihankintana tehtäviin toimeksiantoihin. Alihankintasuhteessa olevat asiantuntijat voivat olla henkilöyrittäjiä tai pienyritysten konsultteja, joilla on työkokemusta IT-projekteista ja halua toimia jatkossa yrittäjänä/konsulttina.

  Kerro itsestäsi vapaamuotoisesti sähköpostilla ja lähetä viesti ja CV:si osoitteella freelancer@consultor.local. Vastaamme Sinulle pikaisesti ja jatkamme sen jälkeen keskustelua toiveistasi sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Lisätietoja antaa Markus Andersson numerosta  040 754 4601 tai etunimi.sukunimi@consultor.fi .

  Haemme MICROSOFT/SHAREPOINT-KEHITTÄJIÄ

  Haemme nyt Microsoft /SharePoint-osaajia monipuolisiin tehtäviin asiakkaillamme. Arvostamme seuraavanlaista osaamista:

  • Microsoft SharePoint-kokemus (erityisesti 2010 ja 2013)
  • .Net-kokemusta
  • Kokemusta verkkopalvelujen rakentamisesta asiantuntija- ja/tai projektipäällikköroolissa
  • Kokemusta ketterästä kehittämismallista
  • Hyviä vuorovaikutustaitoja

  Yhteistyö Consultorin kanssa tarjoaa sinulle:

  • Mahdollisuuden kehittää osaamistasi vaativissa asiakasprojekteissa
  • Haasteellisia ja osaamistasi vastaavia tehtäviä julkishallinnon ja yksityisen sektorin organisaatioissa
  • Kasvavan ja vakavaraisen konsulttiyrityksen tuen ja osaamisen

  Yhteistyömme voi pohjautua vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen tai eri tavoin alihankintana tehtäviin toimeksiantoihin. Alihankintasuhteessa olevat asiantuntijat voivat olla henkilöyrittäjiä tai pienyritysten konsultteja, joilla on työkokemusta IT-projekteista ja halua toimia jatkossa yrittäjänä/konsulttina.

  Kerro itsestäsi vapaamuotoisesti sähköpostilla ja lähetä viesti ja CV:si osoitteella freelancer@consultor.local. Vastaamme Sinulle pikaisesti ja jatkamme sen jälkeen keskustelua toiveistasi sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Lisätietoja antaa Miia Luoto numerosta 050 571 1082 tai etunimi.sukunimi@consultor.fi.
   

  Haemme IT-ASIANTUNTIJOITA

  Haemme nyt teknisiä asiantuntijoita monipuolisiin tehtäviin asiakkaillamme. Asiantuntijatehtävissämme tulet toteuttamaan haasteellisia ja monipuolisia asiakasprojekteja erityisesti seuraavissa rooleissa:

  • Verkkopalvelualustojen asiantuntija (erityisesti SharePoint ja Liferay)
  • Sovelluskehittäjä (erityisesti .NET ja Java/Open Source)
  • Järjestelmäintegraatioasiantuntija (erityisesti Biztalk)

  Lisäksi etsimme projektinhallinnan ammattilaisia seuraavanlaisiin rooleihin:

  • Hanke- tai projektipäällikkö
  • Tekninen projektipäällikkö
  • Projektisihteeri
  • Hankevalmistelu/kilpailutusasiantuntija

  Yhteistyö Consultorin kanssa tarjoaa sinulle:

  • Mahdollisuuden kehittää osaamistasi vaativissa asiakasprojekteissa
  • Haasteellisia ja osaamistasi vastaavia tehtäviä julkishallinnon j
  a yksityisen sektorin organisaatioissa
  • Vankan projektiosaamisen ja -menetelmistön tueksesi projektin haasteisiin
  • Kasvavan ja vakavaraisen konsulttiyrityksen tuen ja osaamisen

  Yhteistyömme voi pohjautua vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen tai eri tavoin alihankintana tehtäviin toimeksiantoihin. Alihankintasuhteessa olevat asiantuntijat voivat olla henkilöyrittäjiä tai pienyritysten konsultteja, joilla on työkokemusta IT-projekteista ja halua toimia jatkossa yrittäjänä/konsulttina.

  Kerro itsestäsi vapaamuotoisesti sähköpostilla ja lähetä viesti ja CV:si osoitteella freelancer@consultor.local. Vastaamme Sinulle pikaisesti ja jatkamme sen jälkeen keskustelua toiveistasi sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Lisätietoja antaa Miia Luoto numerosta 050 571 1082 tai etunimi.sukunimi@consultor.fi

  Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu tietotekniikan palveluyritys. Olemme erikoistuneet tietotekniikan alueella projektinhallinnan, IT-johdon sekä teknisen alueen konsultointiin. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli noin 4,0 MEur ja tuloksemme voitollinen. Asiakkainamme on julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita, joiden hankkeisiin osallistumme eri rooleissa.

  Yhteystiedot

  Posti-ja käyntiosoite

  Consultor Finland Oy
  Teknobulevardi 3-5
  01530 Vantaa

  Sähköposti: sales[at]consultor.fi
  www.consultor.fi

  Y-tunnus: 1923859-6