Consultor kasvoi voimakkaasti alkuvuoden 2006 aikana

Vuoden 2006 ensimmäinen vuosipuolikas oli Consultorille vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto lähes tuplaantui samalla kun yrityksen tuloskehitys oli erittäin suotuisaa. Kesäkuun lopussa liikevaihto oli 0.57 Meuroa tuloksen ollessa ennen veroja noin 0.1 Meuroa. Erityisesti projektiryhmien resursoinnin kysyntä ilahdutti Consultorin johtoa.

”Onnistuimme kasvattamaan asiakaskuntaamme sekä kehittämään nykyisiä asiakkuuksia positiiviseen suuntaan”, toteaa toimitusjohtaja Markus Andersson kevään menestyksestä. ”Projektit ovat erittäin haasteellisia, mutta toisaalta osaaminen meidän tarjonnassa on erinomaista ja se on herättänyt poikkeuksellista luottamusta asiakkaidemme keskuudessa”, jatkaa Andersson.

Kuluneen alkuvuoden aikana Consultor on kasvattanut osaajaverkoston koon jo yli 300 asiantuntijaan ja tarkoituksena on jatkossa edelleen kasvattaa osaajaverkostoa valituilla alueilla. Painopistealueina ovat toiminnanohjausjärjestelmien osaajat, testausosaajat sekä projektipäälliköt.

Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote

Consultorilla vahva vuosi 2005 – SAP:sta ruutia kuluvalle vuodelle

Consultor Finland Oy:n ensimmäinen tilikausi sujui erittäin vahvasti. Yrityksen ensimmäisen tilikauden (15 kk) liikevaihto ylsi 0.73 M€ tasolle ja liikevoitto on 0.12 M€. Consultorin asiakasprojekteissa on tänä aikana työskennellyt kaikkiaan 25 omaa tai alihankkijayritysten palveluksessa olevaa konsulttia.

”Pystyimme löytämään oman paikkamme konsultointimarkkinassa”, toteaa Consultorin toimitusjohtajana syyskuun alusta aloittanut Markus Andersson. ”Vahva kumppaniverkostomme on nostanut toimituskykymme erinomaiselle tasolle ja toisaalta asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä palvelujemme nopeuteen, laatuun sekä kustannustehokkuuteen”, jatkaa Andersson.

Tilikauden aikana Consultor sai useita merkittäviä asiakkuuksia ja asiantuntijoita toimitettiin sekä kansallisiin että kansainvälisiin projekteihin laajalla osaamisalueella.

Kuluvan vuoden osalta Andersson odottaa selkeää kasvua sekä palveluvalikoiman laajentumista. Erityisesti SAP –alueella yritys on aloittanut panostukset kompetenssin kehittämiseksi. ”Joustava toimintamallimme sekä huippuasiantuntijamme mahdollistavat erittäin varteenotettavan hankeresursointivaihtoehdon yrityksille. Nyt investoimme erityisesti SAP –osaamisen kehittämiseen ja sitä kautta yhä kattavampaan osaajatarjontaan”, kertoo Andersson.

Consultor Finland Oy on hankeresursointiin ja IT -strategia –konsultointiin keskittyvä yritys. Toiminnan perustana on vahva kumppaniverkosto, johon kuuluu yli 120 yrittäjäasiantuntijaa. Asiakkaina Consultorilla on lähes kaikki merkittävät IT integraattorit Suomessa sekä useita merkittäviä loppukäyttäjäorganisaatioita.