Consultor Finland Oy mukana SAP TechEd07 -tapahtumass

Consultor osallistui SAP TechEd07 -tapahtumaan, joka on vuosittain järjestettävä tapahtuma SAP-toimittajille ja –käyttäjille. Tapahtumassa esiteltiin laajasti SAP teknologiaa, uusimpia sovelluksia sekä järjestelmätoimittajan tulevaisuuden suunnitelmia. ”Consultorin kannalta saimme paljon uutta hyödyllistä tietoa SAP-ratkaisuiden nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta, tämän tiedon avulla voimme palvella asiakkaitamme yhä paremmin myös SAP osa-alueella,” kertoo tapahtumassa mukana ollut Harri Pehkonen Consultorista.

Hansel Oy ja Consultor Finland Oy solmivat puitesopimuksen

Valtionhallinnon yhteishankintojen kilpailuttamisesta vastaava Hansel Oy ja tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy ovat solmineet puitesopimuksen tekniseen IT-konsultointiin liittyvissä osa-alueissa. Sopimuksen myötä Hanselin asiakkaat saavat käyttöönsä valmiiksi kilpailutetut IT-konsultointipalvelut liittyen sovellusten ja tietojärjestelmien tekniseen toteutukseen ja kehittämiseen. Hanselin asiakkaita ovat valtionhallinnon hankintayksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset sekä valtion rahastot ja muut valtion hankintayksiköt.

”Consultor tuli valituksi sopimustoimittaksi kahdeksasta kilpailutetusta osa-alueesta viidellä eri alueella, jotka on projektinhallinta, määrittely ja suunnittelu, tekninen alustakonsultointi, integraatiopalvelut ja tietokantapalvelut”, kertoo kehityspäällikkö Sasu Laitinen Hansel Oy:stä.

”Consultorille tämä on iso saavutus. Olemme jo menestyneet erinomaisesti julkishallinnon alueella ja tehty sopimus antaa meille uuden hienon mahdollisuuden syvempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Painotamme palveluissamme osaamista ja osaamisen yksinkertaista toimittamista ja tiedämme olevamme oikealla tiellä painopistealueillamme. Pienenä yrityksenä olemme vielä haastajia, mutta yhdessä kumppaniemme kanssa meillä on riittävästi leveyttä toimia: menestyminen Hanselin kilpailutuksessa niin monilla osa-alueille kertoo siitä, että tarjontamme on uskottavalla pohjalla”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultor Finland Oy

Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu tietotekniikan palveluyritys, joka on erikoistunut IT-hankkeiden resursointiin sekä teknologia- ja rekrytointikonsultointiin. Consultor on toimittanut asiantuntijoita kymmeniin asiakasprojekteihin, joissa rooli on vaihdellut yksittäisistä täsmätehtävistä aina laajoihin projektinhallinnan tehtäviin asti. Consultorin asiakaskunta koostuu lähinnä isoista organisaatioista niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Hansel Oy

Hansel Oy on valtion yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitesopimuksia valtion hankintayksiköille, kuten ministeriöille ja niiden alaisille virastoille sekä valtion laitoksille ja liikelaitoksille. Yhtiö edistää toiminnallaan laadukkaiden hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua hankintojen tarjouskilpailuissa.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna valtion yhteishankintayksikkönä sekä tarjoaa valtion hankintayksiköille asiantuntijapalveluita hankintoihin ja hankintamenettelyihin liittyvissä kysymyksissä. Yhtiön toiminta perustuu sekä kansalliseen lainsäädäntöön että EY:n julkisista hankinnoista annettuun direktiiviin.

Hansel Oy on valtion täysin omistama yhtiö ja toimii valtiovarainministeriön ohjauksessa. www.hansel.fi

Consultor ja HUS solmivat puitesopimuksen

Consultor Finland Oy ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ovat sopineet seuraavista Consultorin tuottamista tietohallinnon asiantuntijapalveluista:

  • Tietohallinnon identiteetinhallintaratkaisujen ja integroinnin asiantuntijapalvelut
  • Tietohallinnon Citrix ja tietoturvatöiden asiantuntijapalvelut

Ensimmäiset puitesopimuksen mukaiset toimeksiannot ovat alkaneet. 

Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2006

Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2006

Consultor tuplasi liikevaihtonsa

Consultor Finland Oy:n toinen tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä.Yrityksen 31.12.2006 päättyneen tilikauden liikevaihto oli n. 1,43 MEur (vuosi 2005 15 kk: 0,73 MEur) ja liikevoitto n. 0,19 MEur (0,12 MEur). Tilikauden lopussa yrityksessä työskenteli 5 (3) vakinaista henkilöä ja vuoden aikana Consultorin asiakasprojekteissa työskenteli kaikkiaan yli 50 Consultorin omaa tai alihankkijakonsulttia.

Vuoden 2006 aikana Consultor sai useita merkittäviä uusia asiakkaita ja myös alihankkijaverkostoa kasvatettiin tuntuvasti vastaamaan yhä kasvavaa IT-asiantuntijoiden tarvetta. Tilikauden 2006 aikana Consultorilla oli 15 aktiivista asiakkuutta, joihin kuuluivat lähes kaikki merkittävät tietotekniikkaintegraattorit sekä useita merkittäviä loppuasiakkaita.

Vuosi 2007 on käynnistynyt edelleen vahvan kasvun merkeissä. Yritys ennustaa liikevaihtonsa kasvavan kuluvalla tilikaudella n. 50 % ja tuloksen säilyvän hyvällä tasolla. Kasvutavoitteiden taustalla ovat konsultointipalvelujen laajentuminen rekrytointiliiketoimintaan sekä erityisesti SAP- alueen konsulttipalvelujen kasvu.

”Asiakkaidemme kannalta on tärkeää, että pystymme nyt tarjoamaan resursointipalveluja sekä pysyviin että projektimuotoisiin tehtäviin sekä tarpeiden mukaan luoda toimivia yhdistelmiä”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. ”Asiakashallinnan osaaminen yhdistettynä vankkaan kokemukseen tietotekniikasta ja konsultoinnin johtamisesta antaa meille avaimet olla resursointialueella monipuolinen ja luotettava toimija”, kertoo Andersson ja jatkaa: ”toisaalta myös osaamisen kehittämisen tulee olla jatkuvaa ja muun muassa SAP –alueella uusien teknologioiden osaajien tuominen helposti asiakkaiden käyttöön on nousemassa erityisasemaan”.

Consultor Finland Oy on IT hankeresursointiin ja rekrytointipalveluihin keskittyvä yritys. Yrityksen toiminnan perustana on osaava ja monipuolinen kumppaniverkosto, johon kuuluu yli 300 yrittäjäpohjalta toimivaa IT-ammattilaista. Yritys on perustettu lokakuussa 2004 ja sen kotipaikka on Vantaa.