Julkishallinnon vahva osaaja

Valtionhallinnon yhteishankintojen kilpailuttamisesta vastaava Hansel Oy ja tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy ovat sopimuskumppaneita. Consultorilla on lukuisia toteutettuja hankkeita eri julkishallinnon
organisaatioille.

Valtionhallinnon asiantuntijapäivä Wanhassa Satamassa

Consultor osallistuu Hanselin järjestämään Valtionhallinnon asiantuntijapäivään 17.9.2008. Tervetuloa tutustumaan osastollemme ja keskustelemaan lisää Consultorin tarjoamista palveluista ja ratkaisuista.

Valtionhallinnon asiantuntijapäivä, teemanaan Näkökulmia keskittämiseen, toteutetaan yhteistyössä johdon asiantuntijapalveluita, teknistä IT-konsultointia ja IT-koulutusta tarjoavien Hanselin sopimustoimittajien kanssa. Samaan aikaan  järjestetään IT GOVERNANCE -tapahtuma Wanhassa Satamassa. Kävijöillä on mahdollisuus hyödyntää kummankin tapahtuman anti.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (TIKE) ja Consultor Finland Oy ovat solmineet puitesopimuksen

Sopimuksen kohde on Tiken ja sen asiakkaiden tietojärjestelmien tekniseen infrastruktuuriin liittyvät määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, dokumentointi-, massamuutos-, integrointi-, vikaselvitystyöt sekä käyttöpalveluiden menetelmiä ja prosesseja koskeva konsultointityö. Sopimus on voimassa 2008-2009.

”Yhteistyömme Consultorin kanssa on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Olemme toteuttaneet yhdessä kaksi auditointihanketta ja asiantuntijoiden osaaminen on ollut tarvettamme vastaavaa. Mielestämme sopimuksen avulla pystymme keskittymään paremmin ydinosaamiseemme ja ostamaan tarvittaessa erityisosaamista tarpeidemme mukaisesti puitesopimuksen kautta”, kommentoi Tiken Yksikön päällikkö Jukka Yli-Koivisto.

Puitesopimuksen tavoitteena on toiminnan kehittäminen, tuottavuuden parantaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen, sekä käyttö- ja palvelutavoitteita vastaava tietojärjestelmäkokonaisuus ja yhteistoiminnan kehittäminen näiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Tike on Consultorille tärkeä asiakas ja tavoitteenamme on syventää yhteistyötämme tasolle, jossa tunnemme asiakkaan toimintaympäristön ja pystymme ennakoimaan tulevia tarpeita. Tähänastinen yhteistyö on osoittanut, että olemme arvioineet asiakkaan tarpeet oikein ja pystyneet tarjoamaan toteutukseen sopivat ja osaavat asiantuntijat”, kertoo Sirpa Joensuu Consultor Finland Oy:stä.

Tike toimii maatalouden, maaseudun ja elintarviketalouden tilastoviranomaisena ja tiedonhallinnan yhteiskäyttöisten ratkaisujen rakentajana tuottaen tietoa, tietopalveluja ja tietotekniikkapalveluja.

Consultor Finland Oy on vuonna 2004 perustettu tietotekniikan palveluyritys. Olemme erikoistuneet IT-hankkeiden resursointiin sekä teknologia- ja rekrytointikonsultointiin. Liikevaihtomme vuonna 2007 oli n. 2,03 MEur ja tuloksemme voitollinen. Asiakkainamme on 20 julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiota, joiden hankkeisiin osallistumme projektinhallinta- tai asiantuntijaroolissa.

Consultor Finland Oy integroi Verohallituksen tietojärjestelmiä

Consultor Finland Oy ja Veroahallitus ovat solmineet palvelusopimuksen 2008-2012 väliselle ajalle integraatiokonsultointi -alueella.

Vuoden vaihteessa Verohallitus ja Consultor Finland Oy solmivat integraatiokonsultoinnista palvelusopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2012 asti. Keskeisimmistä yhteistyöalueista on Verottajan uusien sähköisten palvelujen yhteydessä syntyvät integraatiotarpeet. Sopimus perustuu Hansel Oy:n valtionhallinnon teknistä IT-konsultointia koskevaan puitejärjestelyyn.

”Haastavia integraatioita on verotuksen perusjärjestelmien välillä etenkin silloin kun sovellukset toimivat eri teknisillä alustoilla. Verohallituksella tiedon välittäminen on lisääntymässä huimaa vauhtia, välittämisen ja käsittelyn automatisoinnille on ladattu isoja odotuksia”, toteaa Consultor Finland Oy:n toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultorin ja Verohallituksen yhteistyö on alkanut vuonna 2005. Consultorin asiantuntijat ovat toimineet useissa eri rooleissa kuten mm. projektipäällikkönä, integraatioasiantuntijoina, ohjelmoijina sekä määrittelijöinä.

”Consultorille tämä on iso saavutus. Olemme menestyneet erinomaisesti julkishallinnon alueella ja tehty sopimus antaa meille uuden mahdollisuuden syvempään yhteistyöhön Verohallituksen kanssa. Painotamme palveluissamme osaamista ja osaamisen yksinkertaista toimittamista ja tiedämme olevamme oikealla tiellä.”, kertoo Consultor Finland Oy:n toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultorin kasvu jatkui ripeänä

Consultor Finland Oy:n kolmas tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2007 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 2,03 MEur (vuosi 2006: 1,43 MEur) ja liikevoitto noin 0,24 MEur (0,19 MEur). Vuoden aikana Consultorin vastuulla olleissa asiakasprojekteissa työskenteli yli 30 konsulttia

Consultor Finland Oy tilinpäätöstiedote 2007

Consultorin kasvu jatkui ripeänä – konsulttisopimus valtion kanssa kirittää alkanutta vuotta

Consultor Finland Oy:n kolmas tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2007 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 2,03 MEur (vuosi 2006: 1,43 MEur) ja liikevoitto noin 0,24 MEur (0,19 MEur). Vuoden aikana Consultorin vastuulla olleissa asiakasprojekteissa työskenteli kaikkiaan yli 30 konsulttia.

Vuoden 2007 aikana Consultor Finland Oy solmi useita merkittäviä asiakassuhteita. Myös yrityksen asiantuntijapohjaa vahvistettiin tuntuvasti vastaamaan kasvavaa tarvetta. Merkittävin yksittäinen saavutus oli Valtion IT-konsultoinnista Hanselin kanssa tehty puitesopimuskumppanuus viidellä eri konsultoinnin osa-alueella, jonka pohjalta on jo syntynyt asiakastoimituksia. Merkittävää vuonna 2007 oli myös yleisesti asiakasrakenteen painottuminen loppukäyttäjäorganisaatioihin.

Asiantuntemuksen osalta kysyntä painottui Microsoft –teknologioihin ja tällä alueella merkittävimmät asiakasprojektit myös toteutettiin. Liiketoiminnan kehityksen alueella konsultointipalveluja laajennettiin rekrytointiliiketoimintaan ja aloitettua SAP –teknologian ympärille muodostettua konsultointipalvelua syvennettiin ja osaamista levennettiin.

Vuosi 2008 on käynnistynyt edelleen vahvan kasvun merkeissä, jota vahvistaa alkuvuodesta solmittu palvelusopimus integraatiokonsultoinnin -osa-alueella. Yritys ennustaa liikevaihtonsa kasvavan kuluvalla tilikaudella noin 50 % ja tuloksen säilyvän erinomaisena.