Nimitysuutinen: Tiina Härjämäki markkinointipäälliköksi

Tietotekniikan palveluyrityksen Consultor Finland Oy:n markkinointipäälliköksi on nimitetty 8.12.2010 alkaen Tiina Härjämäki. Tiinan tehtävänä on yrityksen markkinoinnin kehittäminen sekä markkinointitoimenpiteistä vastaaminen. Hän on toiminut aiemmin mm. Suomi Mediaplanet Oy:ssä projektipäällikkönä sekä Beiersdorf Oy:ssä asiakasmarkkinointiassistenttina sekä myynnin tukena.

Tiina Härjämäki, Markkinointipäällikkö
Puh. 045 323 1090
tiina.harjamaki@consultor.local

Puolustusministeriö ja Consultor Finland Oy yhteistyöhön

Puolustusministeriö ja Consultor Finland Oy ovat solmineet sopimuksen konsulttipalvelujen toimittamisesta vuodesta 2010 alkaen. Konsultointipalvelujen kohteena on hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) rakentamiseen ja toteuttamiseen  liittyvä hanke. TUVE on Valtioneuvoston ja turvallisuusviranomaisten korkean varautumisen tietoliikenneratkaisu.

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Puolustusministeriön hallinnonalalla palkattua henkilöstöä on yhteensä yli 16 000, josta 144 Puolustusministeriössä, Puolustushallinnon rakennuslaitoksella 940 ja Puolustusvoimissa 15 082.

Lisätietoja:

Puolustusministeriö
Aki Siponen
Tietohallintojohtaja
Puh. 050 3512 690

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601

Valtionhallinnon IT-konsultointikumppani -esite ladattavissa

Consultor Finland Oy on menestynyt vahvasti julkisella sektorilla. Osaamisemme ja palvelumme sopivat hyvin julkisten organisaatioiden tarpeisiin. Osoituksena vahvasta ja laajasta kokemuksesta teemme tiivistä yhteistyötä lähes kaikkien ministeriöiden tai niiden hallinnonalojen alla olevien organisaatioiden kanssa.

Consultorin uusi Valtionhallinnon IT-konsultointikumppani -esite on julkaistu ja on ladattavissa (pdf).

Hansel ICT-päivä 23.9.2010, esitysmateriaali: Virastouudistus IT-haasteena, miten siitä selvitään?

Consultor Finland Oy osallistui Hansel Oy:n järjestämään Hansel ICT-päivään 23.9.2010 Wanhassa satamassa. Kiitos osastollamme kävijöille sekä tietoiskuun osallistuneille!

Virastouudistus IT -haasteena. Miten siitä selvitään?

  • Virastouudistus IT:n näkökulmasta
  • Projektitoimisto osana ratkaisua

Kirsi Vidman-Hakola, tietohallintojohtaja, Liikennevirasto
Jyrki Virtanen, konsultti, Consultor Finland Oy

Consultor Finland Oy sopimukseen Liikenneviraston kanssa

Consultor Finland Oy ja Liikennevirasto ovat allekirjoittaneet sopimuksen koskien Liikenneviraston ICT -peruspalveluhankkeen asiantuntija- ja projektitoimistopalveluja. Sopimus on voimassa vuoden 2011 alkupuolelle asti ja Liikennevirastolla on lisäksi optio jatkaa sopimusta edelleen puolella vuodella.

Consultor Finland Oy valittiin aiemmin vuonna 2009 toimittamaan projektitoimistopalvelua Liikenneviraston tietohallinnon muodostamisprojektien tueksi. Molemmat hankinnat suoritettiin Hanselin IT-konsultoinnin puitesopimuksen alaisena kilpailutuksena.

Lisätietoja

Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445