Consultor järjestää ”Oiva ostaja – menestyvä toteuttaja” -seminaarin 24.1.2012

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ideoita tietojärjestelmähankkeiden hankintoihin ja kilpailutukseen!

IT-hankintojen tekeminen ei ole helppoa – lisäksi kilpailuttamisvelvoite julkissektorilla lisää työmäärää. Huono tarjouspyyntö tuottaa harvoin hyviä tarjouksia ja huolimattomasti tehty hankevalmistelu lisää työmäärää hankkeen jokaisessa vaiheessa.  Pahimmassa tapauksessa se voi estää hankkeen onnistumisen ja tavoitteiden toteutumisen. Oman haasteensa tuo vielä kilpailuttaminen ketterällä kehittämismallilla – lopputulos kun ei ole kiveen hakattu kilpailuttamista tehdessä. Onnistunut ketterän ohjelmistoprojektin kilpailuttaminen sekä julkisten hankintojen ja strategian yhdistäminen on haastavaa ja näihin haasteisiin pyrimme antamaan vastauksia aamupäivän aikana!

Aika:           Tiistaina 24.1.2012 klo 8.15-11.15

Paikka:       Ravintola G.W. Sundmans, Eteläranta 16, Helsinki

Tilaisuuden alustava agenda

08.15-08.45   Aamiainen ja ilmoittautuminen
08.45-08.55   Tilaisuuden avaus, Markus Andersson
08.55-09.45   Ketterät menetelmät julkisissa tietojärjestelmähankkeissa, Ralf Sontag
09.45-10.00   Tauko
10.00-10.50   Miten julkinen hankinta tukee strategiaa?, Ari Uusikartano
10.50-11.15   Hyvästä tarjouspyynnöstä onnistuneeseen projektiin, Markus Andersson

Puhujat

Ralf Sontag toimii Huoltovarmuuskeskuksessa valmiuspäällikkönä Infrastruktuuriosastolla. Hänen vastuualueelleensa kuuluu finanssiala eli pankki- ja vakuutustoiminnan jatkuvuus, joita käsitellään rahoitushuoltopoolissa ja vakuutusalan poolissa.

Ari_uusikartano  Ari Uusikartano työskentelee Ulkoasiainministeriön tietohallintojohtajana. Tietoasiantuntijat ry on myöntänyt Uusikartanolle Vuoden tietojohtaja 2011 -tunnustuksen.

markus_andersson  Markus Andersson on Consultorin toimitusjohtaja ja osakas. Hänellä on mittava käytännön kokemus IT-hankintojen kilpailutuksiin osallistumisesta toimittajan roolissa.

Miksi seminaariin kannattaa osallistua?

Seminaarista saat hyviä vinkkejä ja käytännön esimerkkejä strategian ja hankintojen yhteensovittamiseen sekä niiden jalostamiseen hyväksi tarjouspyynnöksi. Lisäksi kuulet hyväksi havaituista menetelmistä ketterän kehitysprojektin ostamiseen sekä saat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia muiden samojen asioiden kanssa painivien kanssa!

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt. Voit kysellä peruutuspaikkoja osoitteesta tiina.harjamaki@consultor.local
Tilaisuus on maksuton ja se on suunnattu erityisesti julkishallinnon organisaatioiden edustajille.

Lisätietoja

Consultor Finland Oy
Tiina Härjämäki
Markkinointipäällikkö
Puh. 045 323 1090

 

Consultor mukana Liikenneviraston rataliikenteenhallinnan IT-hankkeissa

Consultor on aloittanut konsultoinnin Liikenneviraston rataliikenteenhallinnan IT-hankkeissa projektipäällikkö- sekä koordinointitehtävissä.

Liikennevirasto kehittää laajasti liikenteenohjauksen ja -hallinnan tietojärjestelmiä. Rautatieliikenteenhallinnan käynnissä olevia tietojärjestelmähankkeita ovat mm. ratakapasiteetinhallinnan tietojärjestelmähanke, ennakkotietojärjestelmän uudistushanke, matkustajainformaatiojärjestelmän jatkokehitysvaihe sekä integraatiopalveluun tehtävien uusien liittymien rakentaminen.

Projektipäällikön tehtäviä ovat mm. käyttöönottoprojektiin osallistuminen sovelluskehitysprojektin näkökulmasta, integraatiopalveluun toteutettavien uusien liittymien kehityksen johtaminen tilaajan edustajana, koordinointityö eri järjestelmätoimittajien välillä sekä tietojärjestelmähankkeen jatkokehitysvaiheen johtaminen.

Toimeksianto alkoi syyskuussa 2011 ja sen arvioidaan päättyvän alkuvuonna 2013. Lisäksi Liikennevirastolla on optio sopimuskauden jatkamiseen yhdellä vuodella.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445

Tutustu Opetushallituksen caseemme

Consultorin asiantuntijakonsultti toteutti Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus -hankkeen määrittelyn. Aikis-hankkeen tavoitteena on tuottaa kattava ja käyttäjilleen ilmainen suomen ja ruotsin kielen opiskelumateriaali verkkoon.
 
Lue lisää casesta!
 
 

Kiitos Consultorin kokonaisarkkitehtuuriseminaariin osallistuneille!

Consultorin historian ensimmäistä aamiaisseminaaria vietettiin keskiviikkona 26.10.2011 Ravintola G.W. Sundmansilla Helsingissä. Seminaarin aiheena oli ”Kokonaisarkkitehtuurityön haasteet ja johtaminen” ja se oli suunnattu erityisesti julkishallinnon organisaatioiden edustajille. Tilaisuuteen saapui osallistujia noin 20 eri organisaatiosta – aihe on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen tietohallintolain voimaantulon myötä. Tähän mennessä saadun palautteen perusteella seminaarivieraat pitivät tilaisuutta onnistuneena ja hyödyllisenä.

Tilaisuudessa esiintyivät Pekka Kähkipuro, Aalto-yliopiston IT-johtaja sekä Markku Heikura, Verohallinnon tietohallintojohtaja. Kähkipuro kertoi puheenvuorossaan yliopistojen yhdistymisen vaikutuksista ja haasteista kokonaisarkkitehtuurityölle ja Heikuran puheenvuoro käsitteli arkkitehtuurityön johtamista. Kumpikin esiintyjä kertoi mielenkiintoisesti organisaationsa tämänhetkisestä kokonaisarkkitehtuurin tilasta sekä toimenpiteistä, millä tavoin siihen on päästy.

Lämmin kiitos kaikille seminaariin osallistuneille – niin puhujille kuin vieraillekin!

Seminaari2_fb        Seminaari3_fb       

Seminaari7_fb        Seminaari5_fb