Haemme JAVA- JA VERKKOPALVELUOSAAJIA

Haemme nyt Java- ja verkkopalveluosaajia monipuolisiin tehtäviin asiakkaillamme. Arvostamme seuraavanlaista osaamista:
• Java EE -kokemus
• Kokemusta verkkopalvelujen rakentamisesta asiantuntija- ja/tai projektipäällikköroolissa
• Portaaliohjelmistojen (esim. Liferay) tuntemusta. Myös kokemus Open Source – kehittämisestä ja -tuotteista (mm. Alfresco ja MySQL) on arvokasta
• Kokemusta ketterästä kehittämismallista
• Hyviä vuorovaikutustaitoja
• Sujuvaa suomen kielen taitoa
(lisää…)

Tutustu Yritys-Suomen caseemme

Consultor uudisti Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman Yritys-Suomi -verkostoon kuuluvan Yritys-Suomi -palvelun. Yrityksemme kantoi toteutusvastuun Liferayllä toteutetun verkkopalvelun uudistusprojektissa. Lue lisää casestä täältä ja tutustu palveluun.

Vaivattomampi tie yrittäjyyteen toteuttamamme Oma Yritys-Suomi -palvelun avulla

Consultor on tehnyt yhteistyötä Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTin kanssa vuodesta 2011 alkaen.”Consultor on tuottamassa AHTi-yksikölle asiakaslähtöisiä, laadukkaita sähköisiä palveluita sekä niiden toteuttamisen edellyttämiä määrityksiä, ohjeistoja ja ratkaisuja käyttöönoton sekä toteutuksen tueksi. Asiantuntijapalvelut tukevat AHTi-yksikön vastuulla olevien sähköisiin tieto- ja asiointipalveluihin liittyvien kehityshankkeiden läpivientiä vuosien 2012-2015 välisenä aikana. Kehittämistyön tuloksena syntyvät ja käyttöönotettavat alustat ja niihin liittyvät palvelut on suunnattu mm. yritystoimintaa harkitseville, aloittaville ja harjoittaville henkilöille. Sähköisillä palveluilla, kuten nyt avatulla Oma Yritys-Suomi -palvelulla, on laajat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, kertoo AHTi-yksikön johtaja Heikki Heikkilä.
(lisää…)

Tutustu Oma Yritys-Suomen caseemme

Consultor on tehnyt yhteistyötä Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTin kanssa vuodesta 2011 alkaen. Yhteistyön myötä julkaistiin Consultorin toteuttamakokonaan uusi Oma Yritys-Suomi -palvelu, jossa yrityksemme kantoi vastuun toteutusprojektin projektinhallinnasta, suunnittelusta, määrittelystä, konseptoinnista, rautalankamalleista, toteuttamisesta kuin testauksestakin. Lue lisää casestä täältä ja tutustu palveluun.

Consultor Projektipäivillä 12.-13.11.2013

Consultor osallistuu Projektipäiville 12.-13.11.2013. Tapahtuman teemana on tänä vuonna ”Osaaminen kuntoon”.
Consultorilla on tapahtumassa tietoiskupuheenvuoro, jonka pitää Senior Project Manager Hannu Blomqvist aiheesta ”Ilmailun operatiivisten järjestelmien uusiminen, onnistumisen eväät – case Trafi”, puheenvuoro on keskiviikkona 13.11. klo 10.20. Lisätietoja tapahtumasta: http://www.projektipaivat.fi/
(lisää…)