Toimitusjohtajan blogi: Kuka on keskiössä?

Urheilupiireissä uskotaan kehittämiseen. Muun muassa Huippu-urheilun muutostyöryhmä ja Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö ovat kumpikin tahoillaan keskittyneet miettimään, että miten huippu-urheilua tulisi kehittää, jotta tulokset olisivat nykyistä paremmalla tasolla. Sivustaseuraajana on jäänyt hiukan epäselväksi, että onko kysymys samasta vai eri porukasta, mutta koska urheilupiirit ovat varsin rajalliset Suomessa, on ymmärrettävää, että henkilötasolla nimet ovat aika tuttuja kaikissa asiaa käsittelevissä organisaatioissa. Kuitenkin eräs keskeinen kysymys läpi eri ryhmien on ollut se, että kenen tulisi olla kehitystyön keskiössä: urheilijan vai valmennuksen. Suomessa painopiste on ymmärtääkseni valitun linjan mukaisesti varsin paljon urheilijassa eli tekijässä.
(lisää…)

Consultorin toteuttama eurooppalainen perintötodistus yhtenäistää perintöasioiden hoitamista EU:n alueella

Consultor on toteuttanut yhteistyössä KEHA-keskuksen (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) kanssa sähköisen asiointipalvelun sekä asianhallinnan eurooppalaisen perintötodistuksen hakemiseen.
Consultorin toteuttaman asiointipalvelun avulla perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat ja testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa, joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.
Eurooppalaista perintötodistusta voi hakea perittävän kuoleman jälkeen siinä valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistushakemuksia käsittelee Helsingin maistraatti.
Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta sovelletaan 17. elokuuta lähtien. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta.
KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Yhteistyö Consultorin  ja KEHA-keskuksen kanssa on alkanut vuonna 2011 ja sen tuloksena on julkaistu mm. seuraavat palvelut: Yritys-Suomi, Oma Yritys-Suomi, TE-toimistojen paikalliset sivut sekä Energiaviraston verkkopalvelu.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultorin IT-konsultointipalvelut jatkossakin CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja korkeakoulujen käytettävissä

Consultor osallistui CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n järjestämään IT-konsultointipalvelujen puitejärjestelykilpailutukseen.   Hankinta piti sisällään kuusi osa-aluetta ja astuu voimaan syyskuusta 2015 alkaen, päättyen vuonna 2019. Consultor sai sopimukset seuraaville puitejärjestelyn osa-alueille:CSC_logo.svg

Hanke- ja projektinhallintapalvelut
Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
Puitejärjestelyä voivat hyödyntää CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy sekä järjestelyssä mukana olevat korkeakoulut.
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria ja tarjoaa sen avulla kansallisia tietotekniikkapalveluita tutkimuksen, tieto-, opetus- ja tutkimushallinnon sekä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja kulttuurin tarpeisiin.
Lue lisää.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma – lue 10 vinkkiä

Suunnitelmien tekeminen on meille jokaiselle arkipäivää. Suunnitelmiin voi kuulua ostoksille menoa, illallista ja television katselua. Suunnitelman teossa mietimme ensin mitä haluamme saavuttaa ja sen jälkeen mitä tehtäviä ja resursseja siihen liittyy. Sohvan hankkiminen vaatii jo monta asiaa, esim. matkan kauppaan, kuljetuksen järjestämisen, neuvottelua sidosryhmien kanssa (puoliso, lapset) ja budjetin.
Projektit ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että niiden suunnittelu ei ole yhtä suoraviivaista kuin sohvan osto.  Projektin suunnittelu on ammattilaisen puuhaa.  Huonosti suunnitellulla projektilla voi olla vakavat seuraukset. Yrityksiä on mennyt konkurssiin huonosti suunnitellun projektin epäonnistuessa.

Projektisuunnitelma kokoaa projektin suunnitelmat yksiin kansiin. Se kuvaa projektin toteutusta ja kertoo miten sitä johdetaan.

(lisää…)

Consultorista Microsoftin Silver Partner


Consultor on alkukesästä 2015 hakenut Microsoftin Silver Partner -kumppanuutta. Kumppanuuden saamiseksi yrityksellä tulee olla sertifioituja asiantuntijoita sekä referenssejä Microsoftin välineillä toteutetuista projekteista. Yhteistyön myötä Consultor saa mahdollisuuden vahvistaa entisestään osaamistaan Microsoftin teknologioista.

”Consultor on toteuttanut asiakkailleen lukuisia projekteja Microsoftin tuotteilla, joten kumppanuuden hakeminen oli meille luonteva seuraava askel”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
”Julkishallinnolle toimittamistamme projekteista voisin mainita esimerkiksi toimeksiantojen hallintajärjestelmän Eduskunnalle, Intranetin ja Extranetin SharePoint 2013 -alustalle Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeille sekä Maistraattien MERP-hankkeen asianhallinnan, jota teemme parhaillaan yhteistyössä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen KEHAn kanssa. Lisäksi saimme juuri puitesopimukset KL-Kuntahankintojen Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyviin asiantuntijapalveluihin ja tulemme jatkossa tarjoamaan palvelujamme myös kuntapuolelle”, Andersson jatkaa.

”On ilo ja kunnia saada Consultor mukaan Microsoftin kumppaniohjelmaan. Consultorin vahva osaaminen ja kokemus erityisesti julkishallinnon asiakkaiden parissa on omiaan luomaan hyvät edellytykset yhteistyölle, joilla asiakkaiden toimintaa kehitetään Microsoftin teknologioiden ja ratkaisujen avulla”, kertoo Microsoftin kumppaniliiketoiminnan kehitysjohtaja Matti Antila.

Microsoftin kumppaniohjelman avulla kumppanit voivat luoda kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa Microsoftin teknologioihin ja ratkaisuihin perustuen. Tarvittavat tiedot, koulutukset, tuotteet, pilvipalvelut ja kumppanien tuki liiketoiminnan luomiseksi löytyy kumppaniohjelmasta. Suomessa noin kaksituhatta kumppania hyödyntää omassa liiketoiminnassaan Microsoftin kumppaniohjelmaa.

logo (1)

 

 

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Microsoft Oy
Matti Antila
Kumppaniliiketoiminnan kehitysjohtaja
etunimi.sukunimi@microsoft.com

Blogi: Lomakkeiden sähköistäminen: käytä ensimmäisessä vaiheessa paperia ja punakynää

Paperin käsittely on organisaatioille hankalaa ja kallista.
Paperin vastaanottaminen pitää tehdä tietyllä tavalla, sen sijaintia pitää valvoa, se on usein tarpeeseen nähden väärässä paikassa. Paperilomakkeilla on usein pitkä historiansa. Taustalla voi olla sarja toisiaan seuranneita lakeja, organisaatiomuutoksia ja vastuualueiden muutoksia. Kun tarpeena on suoraviivaistaa tietojen käsittelyprosessia, pitää tietenkin ottaa huomioon miten tieto syntyy ja kertyy, miten sitä tullaan käyttämään.

Onko alkuperäisen paperilomakkeen sisällössä sellaisia tietoja, joilla ei ole enää merkitystä käsittelyn kannalta? Onko siellä tietoja, jotka ovat jo vastaanottavan organisaation tiedossa? Onko terminologia kunnossa? Mikä on lomakkeen volyymi? Täyttääkö palvelun käyttäjä lomakkeen korkeintaan kerran elämässään, vai onko se jonkun ammattilaisen toistuva työtehtävä? Perustuuko lomake jo aikaisemmin samalla lomakkeella toimitettuihin tietoihin?

(lisää…)