Consultorilta projektinhallintapalveluita Verohallinnolle

Verohallinto kilpailutti projektinhallinnan asiantuntijapalvelut käyttäen kilpailutukseen Hansel Oy:n Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021  -puitejärjestelyä. Consultor valittiin toimittajaksi perinteisten projektimallien osa-alueelle, joka on yksi hankinnan neljästä osa-alueesta. Kunkin osa-alueen sitoumukseton laajuus on 300 htp/vuosi.
Verohallinto on lähivuosina uudistamassa palveluitaan ja tekemässä isoja uudistuksia tietojärjestelmäänsä. Uudistuksissa muun muassa lisätään verotuksen reaaliaikaisuutta ja kehitetään verotuksen seuraamusmaksujärjestelmää. Näihin monipuolisiin ja vaativiin tietohallinnon tehtäviin haettiin kilpailutuksessa yhteistyökumppaneita.
Asiantuntijoiden tehtävänä on suunnitella ja valvoa sekä vastata kokonaisuudessaan projektien läpiviennistä aina resursoinnista budjettiin ja aikataulusta tavoitteisiin asti. ”Consultor odottaa uuden sopimuksen myötä mielenkiintoisia tehtäviä ja pääsyä näköalapaikalle auttamaan Verohallintoa näissä mittavissa uudistuksissa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Verohallinnossa työskentelee noin 4800 henkilöä ja toimipisteitä on lähes sata eri puolilla Suomea. Verohallinnon asiakkaisiin kuuluu henkilöasiakkaita, maatalouden harjoittajia ja yritysasiakkaita. Verohallinto kerää vuosittain yli 56 miljardia euroa verotuloja, joilla kehitetään ja ylläpidetään yhteiskunnan palveluita.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Toimitusjohtajan blogi: Isänmaan asialla

Rahalla ei ole kotimaata eikä liiketoiminnalla isänmaata. Yrityksillä on asuinpaikan sijasta toimintaympäristö, joka toiminnan luonteesta riippuen voi olla suotuisa tai sitten ei. Yrityksen imagolla sen sijaan on kotimaa ja Suomi on tässä esiintynyt etenkin tänä vuonna edukseen. Kaikkialla maailmassa näin ei ole, amerikkalaisuus ei ole vuoteen ollut kovin suuri etu mielikuvana missään asiassa.
Suomalaisuus ei ole sama asia kaikille yrityksille. Osalle yrityksistä se on mahdollisuus toimia turvallisessa ja vakaassa ympäristössä. Toisille Suomi on paikka, josta voi pyrkiä ponnistamaan maailmalle. Meillä on kansalliset heikkoutemme (joita mielellään myös keskenään ruodimme), mutta myös jokaiseen yksilöön iskostetut vahvuudet esimerkiksi koulutuksen muodossa. Tänä vuonna olemme saaneet paljon huomiota maamme rajojen ulkopuolelta ja kansakuntamme toiminnasta on nostettu esiin paljon asioita, joita emme ehkä itse päivittäisessä arjessa näe. Kuten kaikkien henkilökohtaisessakin elämässä, yleensä ne parhaat asiat ovat niin lähellä, että niitä itse huomaa.

Meille Consultorissa Suomi on paitsi asiakas, myös koti. Se on koti myös meidän kymmenille kumppaniyrityksillemme, jotka meidän tapaamme nauttivat toimintaa tukevasta toimintaympäristöstä. Olemme verkkosivuillamme kertoneet halustamme olla mukana rakentamassa reippaampaa ja toimivampaa Suomea. Tätä tehtävää jatkamme myös itsenäisyyspäivän jälkeen, kun arki taas koittaa.
Mutta tänään toivotamme onnea Suomelle, olet juhlasi ansainnut!
Markus Andersson
toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Osallistu T-Basen Microsoft-kursseille!

Consultorin osakkuusyritys T-Base Oy on tuonut syksyn 2017 aikana tarjolle omia kursseja. Nyt julkaistut kurssit painottuvat Microsoft Business Intelligence -teknologioihin ja ne on suunnattu järjestelmien pääkäyttäjille sekä raportoinnista kiinnostuneille.

”Kouluttaminen on aina ollut merkittävä osa T-Basen toimintaa, ja nyt laadituilla kursseilla haluamme tarjota asiakkaille enemmän tietoa koulutusosaamisesta”, kertoo T-Basen toimitusjohtaja Johanna Eskola. ”Kouluttajiemme kokemuksen mukaan kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua kursseille paikan päällä ja siksi T-Basen avoimet kurssit ovat online-toteutuksia, joihin voi osallistua omalta työpisteeltä.”

T-Basen nettisivuille tarjolle tuodut kurssit ovat valmiita kokonaisuuksia, joista on mahdollista laatia myös asiakaskohtaisia toteutuksia.

”Olemme ennenkin järjestäneet kursseja asiakkaiden toiveesta. Nyt tarjolle tuoduilla kursseilla pystymme paremmin palvelemaan asiakkaita kertomalla valmiista kokonaisuuksista. Kokemukseni mukaan monessa organisaatiossa paras lopputulos saavutetaan mukauttamalla valmis kurssi yrityksen omiin tarpeisiin ja ympäristöön. Näin on erityisesti, mikäli koulutettavia henkilöitä on useita”, toteaa T-Basen osakas Tero Ramu. Ramulla on on yli 15 vuoden kokemus Microsoft-teknologioiden kouluttamisesta.

T-Base täydentää kurssitarjoamaa myös ajankohtaisilla webinaareilla. Seuraava webinaari käsittelee Microsoftin analytiikkatyökalun Power BI:n ja SQL-kielen yhdistämistä. Webinaari järjestetään 1.2.2018 klo 9:00.
Lisätietoja kursseista ja webinaareista löydät T-Basen nettisivuilta: www.t-base.fi/koulutukset. Ilmoittautuminen kursseille ja webinaareihin tapahtuu Oppia.fi-portaalin kautta. Voit kysyä lisätietoa kursseista myös osoitteesta koulutukset@t-base.fi.
Lisätietoja:
T-Base Oy
Johanna Eskola
toimitusjohtaja
p. 050 358 8165
etunimi.sukunimi@t-base.fi
T-Base Oy on Microsoft-teknologioihin erikoistunut ICT-asiantuntijatalo.

Kumppaniblogi: GDPR tulee – julkishallinto, oletko valmis?

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018. Kaikkien yritysten ja pääsääntöisesti myös julkishallinnon toimijoiden on rekisterinpitäjinä saatettava tietojenkäsittelynsä ja prosessinsa asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Asetus parantaa rekisteröidyn suojaa ja säätää rekisterinpitäjille uusia velvoitteita tiukentaen lisäksi olemassa olevia. EU:n tietosuojasääntöjen valvontaa ja seurauksia yhtenäistetään. Toisaalta asetus helpottaa henkilötietojen liikkumista EU:ssa, koska samat perustietosuojasäännöt pätevät lähtökohtaisesti koko EU:n alueella.
(lisää…)

Maakuntien tilakeskus valitsi Consultorin

Maakuntien tilakeskus Oy kilpailutti liiketoimintansa käynnistämiseen liittyvät ICT-asiantuntijapalvelujen hankinnat. Kilpailutuksen tuloksena Consultor valittiin auttamaan Maakuntien tilakeskusta liiketoiminnan käynnistämisessä.
Tilakeskukselle määritellään ja rakennetaan yhdet yhteiset järjestelmät vastaamaan kaikkien maakuntien tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään valmisratkaisuihin priorisoiden kuitenkin järjestelmien muunneltavuutta esimerkiksi henkilömäärän kasvuun sekä ydintoimintoja tukevien palveluiden, kuten vuokrauksen, ylläpidon ja rakentamisen kehittämiseen.
Consultorin mahdollisia tulevia konsultointitehtäviä Maakuntien tilakeskukselle ovat määrittelyt, tieto- ja kokonaisarkkitehtuurin kehitys, prosessikehitys, tietoturva, tietovarastoinnin kehitys ja projektinhallinta.
Hansel toteutti kilpailutuksen kevennettynä kilpailutuksena ja se perustuu Hanselin Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017-2021 -puitejärjestelyyn.
Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista. Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Kumppaniblogi: Mitä tekisit, jos et pelkäisi?

Syksyisenä aamuna luin aamukahvilla Maaret Kallion kirjaa Lujasti lempeä. Kirjassaan Kallio käsittelee inhimillistä ihmisyyttä ja korostaa sisäisen tasapainon löytämistä monessa asiassa, myös lujuudessa ja lempeydessä.

Kallion kirjan loppupuolella on kappale, jossa jokainen kohta alkaa sanoilla: Mitä tekisit, jos et pelkäisi? Luettuani tuon kappaleen jäin pohtimaan, mitä tekisin, jos en pelkäisi.

(lisää…)