Consultorilla menestyksellinen loppuvuosi; yhteistyö SOLin kanssa lähtenyt hyvin käyntiin

SOL osti elokuun lopulla kaksi kolmasosaa tietotekniikan asiantuntijayritys Consultor Finland Oy:n osakekannasta ja teki samalla ison loikan uudelle toimialalle. ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä osakekauppaan. Se antaa uusia virikkeitä  henkilöstöllemme digitalisoinnin ja robotiikan edistämiseen asiakaspalvelumme parantamiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi”, kertoo SOL Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Juhapekka Joronen.
Consultor on jatkanut toimintaa itsenäisenä yrityksenä. ”Yrityskaupan jälkeen kulunut kolme kuukautta on ollut todella työntäyteistä, mutta samalla myös äärimmäisen innostavaa aikaa”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
SOLin ja Consultorin yhteistyö on lähtenyt liikkeelle erittäin hyvin. SOLin henkilöstö on markkinoinut laajalle asiakaskunnalleen Consultorin palveluja. Lisäksi molempien yritysten henkilökunta on yhteistyössä identifioinut useita liiketoiminnan kehityskohteita, joissa hyödynnetään kahden hyvin eri taustoista tulevan yrityksen synergioita.
Consultorin liiketoiminnan kasvu loppuvuodesta 2018 on ylittänyt kaikki odotukset, ja tämän kasvun tukemiseksi Consultor tulee rekrytoimaan ensi vuoden puolella lisää henkilökuntaa. SOLilla on vahva kokemus ja osaaminen palveluliiketoiminnan johtamisesta sekä ulkoistamispalveluista, mitä tullaan hyödyntämään ensi vuoden aikana kun Consultorin palveluvalikoimaa laajennetaan tietotekniikan jatkuviin palveluihin sekä ulkoistuspalveluihin. ”Vuosi 2018 tulee päättymään erittäin mukaviin tunnelmiin ja jatkamme määrätietoista yrityksen kehittämistyötä ensi vuonna.  Tuomme asiakkaillemme nykyisten palveluiden rinnalle ensi vuoden aikana uusia palveluita. Tätä rakentamistyötä varten vahvistamme olennaisesti myös omaa henkilökuntaamme”, toteaa Andersson.
Lisätietoja:
SOL Palvelut Oy, Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja
puh. 040 073 3916, juhapekka.joronen@sol.fi
Consultor Finland Oy, Markus Andersson, toimitusjohtaja
puh. 040 754 4601, markus.andersson@consultor.local

Menestystä valtion virastojen yhteishankinnassa

Consultor valittiin toimittajaksi IT-asiantuntijapalveluiden yhteishankinnassa, jossa Maanmittauslaitos toteutti kilpailutuksen, jonka perusteella muodostettavassa puitejärjestelyssä tilaajina ovat Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Maa- ja metsätalousministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Luonnonvarakeskus; Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta yhdistyvät 1.1.2019 ja uuden viraston nimeksi tulee Ruokavirasto. Sopimuksen kesto on 48 kuukautta.
Tilaajat kehittävät ja ylläpitävät yhteensä yli 200 tietojärjestelmää ja käynnistävät sopimuskauden aikana merkittäviä uusia lainsäädännön toimeenpanon tukeen liittyviä tietojärjestelmähankkeita ja projekteja. Puitesopimuksen tarkoituksena on hankkia tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitopalveluita sekä niihin kiinteästi liittyviä muita IT-asiantuntijapalveluita. Consultor valittiin toimittamaan tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitopalveluja kokonaistoimituksina sekä asiantuntijaresursseja tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin.
Hankinnan piiriin kuuluu mm. Maanmittauslaitoksen ydin-, tuki- ja palvelukeskustehtäviin liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluita, Maaseutuviraston maatalous- maaseutupolitiikan toimeenpanoon ja maksajavirastotehtäviin liittyviä tietojärjestelmiä, Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yhteisiin tietovarantoihin liittyviä tulevia hankkeita, Luonnonvarakeskuksen maataloustilastojen tilastoviranomaistehtäviin, maataloustilastoihin ja muuhun tutkimustoimintaan liittyviä tietojärjestelmiä sekä Eviran elintarviketurvallisuuteen, laatuun, kasvien ja eläinten terveyteen liittyviä tietojärjestelmiä. Sopimusaikana tavoitellaan kokonaisarkkitehtuuria, jolloin toimeksiannot voivat olla laajempia kuin yksittäisen osa-alueen tai viraston tietojärjestelmä.
”Olemme todella innostuneita uudesta puitesopimuksesta ja saavutetusta mahtavasta mahdollisuudesta toimittaa uusille asiakkaille tuloksia ja tätä kautta aikaansaada yritystä eteenpäin vievää asiakastyytyväisyyttä”, riemuitsee Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Lisätietoja:
Consultor Finland OyEtusivu
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Janne Metsänoja johtavaksi konsultiksi

Consultor Finland Oy on nimittänyt Janne Metsänojan johtavaksi konsultiksi 1.11.2018 alkaen. Jannen vastuulle kuuluu asiakkuuksien hoitaminen sekä myynnin että varsinaisen konsultoinnin osalta.
Janne on tehnyt lähes koko ammatillisen uransa Tietokarhu Oy:ssä, jonka palveluksessa Janne on ollut yli 20 vuotta, josta viimeiset lähes 10 vuotta tulosyksikön johtajana.
”Vuosien yhteistyön jälkeen tuntui luontevalta liittyä Consultorin tiimiin jakamaan osaamistani, ja odotan innolla mahdollisuuksia auttaa asiakkaita menestymään entistä paremmin”, lausui Janne heti alkajaisiksi.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor hyväksyttiin Hanselin dynaamiseen hankintajärjestelmään

Hansel Oy on Suomen valtion omistama yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille, kuten ministeriöille ja niiden alaisille virastoille sekä valtion laitoksille ja liikelaitoksille.
Hansel perusti uuden dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kohteena on IT-asiantuntijatyö. Tähän kohteeseen kuuluu suunnittelu- ja hallintapalvelut, kehitys- ja ylläpitopalvelut sekä tietoturva- ja omaisuuden hallintapalvelut. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankintansa hyväksyttyjen toimittajien kesken hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla.
Tämä juuri perustettu dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa vuoden 2022 elokuuhun asti.
Consultor on toiminut Hanselin puitesopimustoimittajana lähes jatkuvasti vuodesta 2007 lähtien. ”On erittäin hienoa, että pääsemme jatkamaan hedelmällistä yhteistyötä pitkäaikaisten julkishallinnon asiakkaiden kanssa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor toimittaa tietoturvapalveluja Liikenteen turvallisuusvirastolle

Consultor on aloittanut ensimmäiset palvelutoimitukset, jotka pohjautuvat uuteen Väestörekisterikeskuksen kanssa tehtyyn pitkäaikaiseen puitesopimukseen koskien digitaalisen turvallisuuden konsultointi- ja auditointipalveluita valtionhallinnon organisaatioille. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tilasi Väestörekisterikeskuksen kautta tukea jatkuvien palveluiden riskien- ja poikkeamanhallinnan tehtäviin, tietoturvan linjauksien ja ohjeistuksien tekemiseen sekä digiturvallisuuden kehittämishankkeen tehtäviin.
Väestörekisterikeskuksen kilpailuttamassa digiturvallisuutta koskevassa puitesopimuksessa Consultor valittiin toimittamaan valtionhallinnon organisaatioille digitaalisen turvallisuuden konsultointi- ja auditointipalveluita. Kyseiset asiantuntijapalvelut tukevat valtionhallinnon organisaatioita digitaalisen turvallisuuden kehittämisessä ja sitä koskevien auditointien järjestämisessä. Väestörekisterikeskuksen asiakkaina voivat olla kaikki valtionhallinnon yksiköt. Palvelu tukee valtionhallinnon organisaatioita digitaalisen turvallisuuden arvioinnissa, tietoturvallisuusasetuksen ja tietoturvatasojen mukaisen hallinnollisen kypsyystason sekä teknisten vaatimusten saavuttamisessa, riskienhallinnan, kyberturvallisuuden, tietosuojan sekä toiminnan jatkuvuuden kehittämisessä.
“Consultor löysi meille erittäin nopeasti huippuluokan asiantuntemusta paikkaamaan yllättäen syntynyttä tarvetta”, yksikönpäällikkö Janne Juhala Trafin ICT-tukipalveluista iloitsee.
”Väestörekisterikeskuksen operoima digiturvallisuussopimus osoitti tässä toimivuutensa nopeana väylänä hankkia osaamista digiturvaan liittyvissä kysymyksissä. Olen tyytyväinen työskentelyn nopeaan alkamiseen ja todella iloinen Liikenteen Turvallisuusviraston palaamista asiakkaaksemme muutaman vuoden tauon jälkeen”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

SOL osti enemmistön Consultorin osakekannasta – Consultor jatkaa itsenäisenä yrityksenä

Solemo Oy (SOL) on ostanut kaksi kolmasosaa tietotekniikan asiantuntijayritys Consultor Finland Oy:n osakekannasta ja hyppää tietotekniikka-alalle.
Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson näkee yhteistyön hienona mahdollisuutena kasvaa ja laajentaa palveluvalikoimaa.
– ”SOLilla on vahva kokemus ja osaaminen palveluliiketoiminnan johtamisesta sekä ulkoistamispalveluista, mikä tarjoaa Consultorille erinomaisen tuen laajentumiseen tietotekniikan jatkuviin palveluihin sekä ulkoistuspalveluihin. Kauppa parantaa entisestään valmiuksiamme palvella asiakkaita entistä paremmin ja monipuolisemmin. Yhteistyö myös avaa uusia ja innostavia mahdollisuuksia”, iloitsee Andersson.
Consultor jatkaa toimintaa itsenäisenä yrityksenä, ja kaikkia nykyisiä palveluja sekä asiakkuuksia jatketaan. Consultorin nimi säilyy sekä johto ja avainhenkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään ja asiakkaiden yhteyshenkilöinä.
Osakekauppa vahvistaa SOLin strategista kasvua ja toiminnan laajentumista.
– ”Consultor:n hyvä maine, vahva osaaminen sekä osaavan, motivoituneen ja kasvua intohimoisesti haluavan johdon jääminen osakkaiksi oli edellytys osakekaupan toteutumiselle”, kertoo SOL Palveluiden toimitusjohtaja Juhapekka Joronen.
Palveluliiketoiminnassa automatisointi ja robotiikan merkitys sekä riippuvuus tietotekniikasta kasvavat merkittävästi ja SOL haluaa olla eturivissä tarjoamassa näitä palveluita.
– ”Tietotekniikka ja sen hyödyntäminen on jatkossa keskeisessä roolissa kaikissa palveluissa ja haluamme olla tässä kehityksessä vahvasti mukana. Osakekauppa on myös osaltaan tukemassa ja vauhdittamassa SOLin strategista kasvua sekä avaus kokonaan uusille palveluliiketoiminnoille”, täsmentää Joronen.
Lisätietoja:
SOL Palvelut Oy, Juhapekka Joronen, toimitusjohtajaKuvahaun tulos haulle sol
puh. 040 073 3916, juhapekka.joronen@sol.fi
Consultor Finland Oy, Markus Andersson, toimitusjohtaja
puh. 040 754 4601, markus.andersson@consultor.local
Consultor on vuonna 2004 perustettu tietotekniikan asiantuntijayritys. Consultor on merkittävä julkishallinnon sopimustoimittaja, jolla on pitkäaikaisia sopimuksia digiturvallisuuspalveluissa, projektinjohtamisessa ja järjestelmäkehityksessä. Consultorilla on myös keskeinen rooli maakuntauudistuksessa IT-projektien hallinnan ja teknisen asiantuntijuuden alueilla. Lisäksi Consultorilla on lukuisia yksityisen sektorin asiakkuuksia.
SOL on suuri suomalainen, kansainvälinen palvelualan perheyritys, joka tuottaa monipuolisia siivous-, toimitila-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluita. Pesulapalvelut helpottavat kuluttajien arkea ja henkilöstöpalvelut tarjoavat joustavasti palveluosaajia yrityksille. SOL:n aurinkovoimala yhdistää asiakaspalvelun sekä hälytys- ja etähallintapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. SOL toimii Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä, työllistäen yli 14 000 henkilöä.