Tavoitteena koko julkishallinnon yhteinen käyttövaltuushallinta

Valtiovarainministeriö on tilannut DigiFinland Oy:ltä selvityksen julkisen hallinnon käyttäjien tunnistamisen ja käyttövaltuushallinnan kokonaisuuden rakentamisesta. DigiFinland on valinnut Consultorin tämän työn toteuttajaksi.

Tällä hetkellä julkishallinnon käyttövaltuushallinta on toteutettu useilla erilaisilla ratkaisuilla, jotka pohjautuvat toisistaan poikkeaviin järjestelmätoteutuksiin ja niiden teknologinen kirjo on laaja. Tavoitteena on rakentaa julkishallinnon käyttövaltuushallinnan ratkaisu, joka mahdollistaa identiteettien ja käyttöoikeuksien elinkaarenhallinnan sekä kertakirjautumisen ICT- palveluihin kansallisella tasolla kaikille toimijoille.

”Valtiohallinto etsii edistyksellistä ratkaisua julkishallinnon käyttövaltuushallintaan, ja minusta on äärimmäisen hienoa saada olla mukana sellaisen luomisessa”, iloitsee Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

DigiFinland Oy on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 2017 perustetut valtion erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

Consultor modernisoi valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon raportointia

Consultor on voittanut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kilpailutuksen koskien raportoinnin modernisointia SAP Business Objects (BO)-työvälineillä.

Modernisointiin sisältyy muun muassa tietomallien ja tietovarastojen uudistaminen, olemassa olevien raporttien siirto ja kehittäminen, tietovaraston tietojen arkistointi sekä projektin yhteydessä määriteltävät raportointiympäristön tekniset siivous- ja hallintamallit.

”Olemme innostuneita yhteistyön aloittamisesta Palkeiden kanssa, joka on Suomen ja koko Pohjoismaiden mittakaavassa merkittävä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tarjoaja. Projekti tulee olemaan varsin laaja ja myös teknisesti haastava. Kehittämistyössä hyödynnetään SAP-kehitysympäristöjä sekä käytetään monipuolisesti SAP:n BI-, analysointi- ja datan visualisointityökaluja, kuten Lumira, Web Intelligence ja OLAP”, kertoo johtava konsultti Pekka Ryhänen Consultorilta.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on merkittävä valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja. Palkeiden palvelutuotannnon perustana ovat palveluhenkisyys, kumppanuus, tehokkaat sähköiset prosessit ja kustannustehokkuus. Lisätietoa Palkeista www.palkeet.fi.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Pelastustoimi tilaa Consultorilta tukea tietojärjestelmähankkeen valmisteluun

Sisäministeriö on julkaissut syksyllä 2019 pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman. Uudenlainen toimintaohjelma määrittelee onnettomuuksien ehkäisylle kansalliset tavoitteet ja tekee siitä yhä vahvemmin osan pelastustoimen kaikkea toimintaa. Osana tätä ohjelmaa Pelastuslaitosten yhteinen ICT-hanke yhteistyössä sisäministeriön kanssa toteuttaa tietojärjestelmäkokonaisuutta, jossa rakennetaan onnettomuuksien ehkäisyjärjestelmä, raportoinnin ja tilastoanalyysin sovellusratkaisu sekä sähköisen asioinnin alusta.

Pelastustoimi tilasi Consultorilta asiantuntija-apua edellä mainitun tietojärjestelmähankkeen suunnittelutyöhön, ja luomme samalla pelastustoimen oman ohjelmistohankkeen vaatimusmäärittelyjen ja konseptoinnin yhteisen toimintamallin myös tulevia ohjelmistohankkeita varten.

”Koemme suurta ylpeyttä siitä, että meidät on pyydetty mukaan näinkin kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävään hankkeeseen”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Consultor kehittämään Tilastokeskuksen tietoarkkitehtuuria

Tilastokeskus valitsi Consultorin kehittämään Tilastokeskuksen uuden tietojärjestelmäprojektin tietoarkkitehtuuria. Osana uuden tietojärjestelmän kehittämisprojektia luodaan tietomallit ja niiden sisällöt ja suhteet, tietorakenteet ja tietovarastot sekä tietojen käyttämisen periaatteet prosesseissa ja tietojärjestelmässä. Toteutettavat tietovarastot suunnitellaan ja mallinnetaan DataVault- menetelmää käyttäen.

”Olemme tehneet ja teemme parhaillaan useita vaativia tiedonhallinnan projekteja. On hienoa tehdä yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa, joka tuottaa tilastoja ja tilastotieteen asiantuntemusta yhteiskunnan tarpeisiin. Myös käytettävä teknologia on mielenkiintoinen”, toteaa Consultorin johtava konsultti Pekka Ryhänen.

Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija, jonka palveluksessa on noin 800 eri alojen asiantuntijaa.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

Kiilto Family tilasi tukea CRM-järjestelmän uusimiseen

Kiilto Family -konsernissa oli keväällä 2019 yrityskauppojen seurauksena kolme erilaista CRM-järjestelmää. Kiilto tilasi Consultorilta tukea konsernin asiakkuudenhallinnan saattamiseksi koko konsernia palvelevaksi ratkaisuksi.

Consultor laati Kiillolle kuvaukset keskeisistä asiakkuusprosesseista, asiakkuusprosesseissa tarvittavasta ja syntyvästä tiedosta sekä asiakkuudenhallinnan edellyttämistä integraatioista taustajärjestelmiin. Teimme myös Kiillolle roadmapin Kiillon tulevan CRM:n kehittämiselle ja käyttöönotolle.

”Consultor hoiti projektin erittäin ammattimaisesti. Valitut työtavat olivat hyvin innovatiivisia ja työskentely oli tehokasta eikä palavereja ollut liikaa”, toteaa Kiilto Familyn talousjohtaja Arto Raivio.

”Olimme erittäin iloisia päästessämme auttamaan Kiiltoa tekemään sitä samaa, josta itsekin nautimme eniten, eli palvelemaan asiakkaitamme paremmin”, lausui Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Kiilto Family -konserni on viidestä yhtiöstä koostuva yritysperhe, joka toimii kahdessatoista maassa ja työllistää noin 930 henkilöä. Liimoista, lakoista ja kiillokkeista vuonna 1919 alkanut toiminta on versonut usealle läheiselle toimialalle.

Lisätietoja: 

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi

 

Consultor menestyi Kuntahankintojen kilpailutuksessa

KL-Kuntahankinnat Oy järjesti tarjouskilpailun ict-asiantuntijapalveluista eri puolilla Suomea toimivia asiakkaitaan varten.

Consultor valittiin puitesopimustoimittajaksi viidellä osa-alueella:

  1. Tietohallinnon ja toimintaprosessien kehittäminen
  2. Suunnittelu- ja määrittelypalvelut
  3. Testauspalvelut
  4. Tietovarastointi ja tiedolla johtaminen
  5. Tietoturva- ja tietosuojakonsultointi ja auditointi

Sopimuskausi alkoi lokakuussa 2019 ja kestää 24 kuukautta.

”Olemme tehneet pitkään yhteistyötä useiden eri kuntien kanssa, ja olemme erittäin iloisia siitä, että tämä työ saa jatkoa uuden puitesopimuksen myötä”, iloitsee Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

KL-Kuntahankinnat Oy on ollut Kuntaliiton omistama valtakunnallinen yhteishankintayksikkö. KL-Kuntahankinnat Oy ja valtion omistama yhteishankintayhtiö Hansel Oy, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille, yhdistyivät 2.9.2019.

Lisätietoja: 

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi