Consultor 2017 – kohti uutta nousua

Vuosi 2017 oli tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n kolmastoista tilikausi. Yrityksen 31.12.2017 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 2,8 M€ (vuonna 2016: 5,8 M€) ja liikevoitto 0,4 M€ (1,1 M€). Keskeisenä syynä liikevaihdon laskuun oli viimeistenkin Hanselin vuonna 2015 päättyneen teknisen konsultoinnin puitesopimuksen alaisten hankkeiden päättymisen. Tuntuvasta liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön tuloksentekokyky säilyi erinomaisella tasolla.
Toteutuneista käyttöönotoista maistraattien sähköisten asiointipalveluiden (Verkkomaistraatti) käyttöönotto vuoden 2017 alussa oli merkittävin yksittäinen tapahtuma. Kyseessä oli uusi holhoustoimen palvelu, jossa tarjotaan sähköinen mahdollisuus ilmoittaa edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä sekä yksityisille edunvalvojille hakea lupia yleisimpiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin.
Vuoden 2017 aikana toiminnan painopiste siirtyi ohjelmistokehityksestä projektinhallintaan. Tämän mahdollisti keväällä 2017 saavutettu Hanselin johdon konsultoinnin puitesopimus. Vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla Consultor solmi muutamia merkittäviä uusia sopimuksia, joista merkittävimpiä esimerkkejä ovat Maakuntien tilakeskus Oy:n ICT-asiantuntijapalvelut, jossa määritellään ja rakennetaan yhdet yhteiset järjestelmät vastaamaan kaikkien maakuntien tarpeisiin, sekä myös maakuntauudistukseen liittyvä sopimus toimittaa asiantuntijoita tukemaan valtiovarainministeriön koordinoiman, sote- ja maakuntauudistuksen digimuutosohjelmasta vastaavan hanketoimiston työtä.
Vuonna 2015 perustettu Consultor -konsernin emoyhtiö Consultor Ventures Oy etsii jatkuvasti uusia sijoituskohteita, mutta sellaisia ei löytynyt vuonna 2017. Keväällä 2016 Consultor Ventures Oy hankki kolmanneksen osuuden Microsoft-kehitysteknologiaan keskittyneestä T-Base Oy:stä, joka jatkoi vuonna 2017 vakaata tuloksellista toimintaa. Keväällä 2017 T-Base Oy vahvisti organisaatiotaan palkkaamalla toimitusjohtajaksi DI Johanna Eskolan ja julkisti syksyllä uusia koulutuspalveluja, joita ehdittiin vielä toimittaa vuoden 2017 aikana.
Vuosi 2018 tulee olemaan Consultorille liiketoiminnan kasvun palauttamisen aikaa. Yhtiön painopistealueena on edelleen julkishallinnon ICT-palvelut, joissa suurin kasvu tällä hetkellä tulee digiturvallisuuden palveluista ja maakuntauudistuksesta. Kuluvalta vuodelta odotetaan maltillista ja kestävää liikevaihdon kasvua hyvällä kannattavuudella.
”Emme ole ainoastaan palanneet kasvu-uralle vaan onnistuneet lisäksi saavuttamaan todella monia merkittäviä uusia asiakkaita, jotka yhdessä nykyisten asiakkaiden kanssa muodostavat erittäin mielenkiintoisen toimintakentän tulevaisuutta ajatellen”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Lisätietoja: