Consultor Finland Oy integroi Verohallituksen tietojärjestelmiä

Consultor Finland Oy ja Veroahallitus ovat solmineet palvelusopimuksen 2008-2012 väliselle ajalle integraatiokonsultointi -alueella.

Vuoden vaihteessa Verohallitus ja Consultor Finland Oy solmivat integraatiokonsultoinnista palvelusopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2012 asti. Keskeisimmistä yhteistyöalueista on Verottajan uusien sähköisten palvelujen yhteydessä syntyvät integraatiotarpeet. Sopimus perustuu Hansel Oy:n valtionhallinnon teknistä IT-konsultointia koskevaan puitejärjestelyyn.

”Haastavia integraatioita on verotuksen perusjärjestelmien välillä etenkin silloin kun sovellukset toimivat eri teknisillä alustoilla. Verohallituksella tiedon välittäminen on lisääntymässä huimaa vauhtia, välittämisen ja käsittelyn automatisoinnille on ladattu isoja odotuksia”, toteaa Consultor Finland Oy:n toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultorin ja Verohallituksen yhteistyö on alkanut vuonna 2005. Consultorin asiantuntijat ovat toimineet useissa eri rooleissa kuten mm. projektipäällikkönä, integraatioasiantuntijoina, ohjelmoijina sekä määrittelijöinä.

”Consultorille tämä on iso saavutus. Olemme menestyneet erinomaisesti julkishallinnon alueella ja tehty sopimus antaa meille uuden mahdollisuuden syvempään yhteistyöhön Verohallituksen kanssa. Painotamme palveluissamme osaamista ja osaamisen yksinkertaista toimittamista ja tiedämme olevamme oikealla tiellä.”, kertoo Consultor Finland Oy:n toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultorin kasvu jatkui ripeänä

Consultor Finland Oy:n kolmas tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2007 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 2,03 MEur (vuosi 2006: 1,43 MEur) ja liikevoitto noin 0,24 MEur (0,19 MEur). Vuoden aikana Consultorin vastuulla olleissa asiakasprojekteissa työskenteli yli 30 konsulttia