Consultor Finland Oy tilinpäätöstiedote 2007

Consultorin kasvu jatkui ripeänä – konsulttisopimus valtion kanssa kirittää alkanutta vuotta

Consultor Finland Oy:n kolmas tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2007 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 2,03 MEur (vuosi 2006: 1,43 MEur) ja liikevoitto noin 0,24 MEur (0,19 MEur). Vuoden aikana Consultorin vastuulla olleissa asiakasprojekteissa työskenteli kaikkiaan yli 30 konsulttia.

Vuoden 2007 aikana Consultor Finland Oy solmi useita merkittäviä asiakassuhteita. Myös yrityksen asiantuntijapohjaa vahvistettiin tuntuvasti vastaamaan kasvavaa tarvetta. Merkittävin yksittäinen saavutus oli Valtion IT-konsultoinnista Hanselin kanssa tehty puitesopimuskumppanuus viidellä eri konsultoinnin osa-alueella, jonka pohjalta on jo syntynyt asiakastoimituksia. Merkittävää vuonna 2007 oli myös yleisesti asiakasrakenteen painottuminen loppukäyttäjäorganisaatioihin.

Asiantuntemuksen osalta kysyntä painottui Microsoft –teknologioihin ja tällä alueella merkittävimmät asiakasprojektit myös toteutettiin. Liiketoiminnan kehityksen alueella konsultointipalveluja laajennettiin rekrytointiliiketoimintaan ja aloitettua SAP –teknologian ympärille muodostettua konsultointipalvelua syvennettiin ja osaamista levennettiin.

Vuosi 2008 on käynnistynyt edelleen vahvan kasvun merkeissä, jota vahvistaa alkuvuodesta solmittu palvelusopimus integraatiokonsultoinnin -osa-alueella. Yritys ennustaa liikevaihtonsa kasvavan kuluvalla tilikaudella noin 50 % ja tuloksen säilyvän erinomaisena.