Consultor Finland Oy vahvistaa asemaansa tietotekniikan palvelutoimittajana

Useita merkittäviä sopimuksia ensimmäisen vuosipuoliskon 2009 aikana

Consultor Finland Oy:n kasvu jatkui vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tästä osoituksena ovat kevään 2009 aikana solmitut uudet sopimukset Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA), Oy Sinebrychoff Ab:n, Patentti- ja rekisterihallituksen, Ulkoasiainministeriön sekä Liikenneviraston kanssa. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdoksi muodostui noin 1,4 miljoonaa euroa (vuoden 2008 vastaavan ajanjakson aikana noin 1,2 miljoonaa euroa) ja liikevoittoa 0,22 Meur (0,24).

”Vuosi 2009 on ollut haastava, mutta samalla myös tuonut Consultorille uusia mahdollisuuksia. Erityisen ilahtunut olen asiakaskunnan laajentumisesta etenkin julkishallinnon alueella, jota kautta olemme päässeet mukaan erittäin mielenkiintoisiin hankkeisiin”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Vuoden jälkipuoliskolla odotetaan liikevaihdon edelleen kehittyvän myönteisesti. Koko vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 15% edellisvuoteen verrattuan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla.

Projektitoimisto tukena Liikenneviraston tietohallinnon rakentamisessa

Erityisesti kasvua on tuonut projektiosaamisen lisääntynyt kysyntä. Consultorin kehittämä projektitoimistokonsepti on saanut hyvän vastaanoton asiakaskunnassa. Ensimmäisissä palvelutoimituksissa on kyetty tuomaan laatua, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä asiakkaiden projekteihin.

Consultor on valittu toimittamaan projektitoimistopalvelua Liikenneviraston tietohallinnon muodostamisprojektien tueksi. Kilpailutus suoritettiin Hanselin IT-konsultoinnin puitesopimuksen alaisena kilpailutuksena.

Liikenne- ja viestintäministeriön vastuualueen virastouudistuksessa Tiehallinnosta, Ratahallintokeskuksesta ja Merenkulkulaitoksesta muodostetaan yksi liikenteen väylistä vastaava virasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010. Tietohallintotoimintojen osalta on käynnistetty Liikenneviraston aloitusvalmiuden varmistamiseen liittyviä tietohallintoprojekteja.

Näitä kehitysprojekteja tukemaan on muodostettu projektitoimisto, jonka tehtävinä on mm. projektisalkun hallinnan tuki, projektinhallinnan tuki projektipäällikölle, hankintojen tuki ja viestintä- ja assistenttipalvelut.