Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2012

Consultor Finland Oy:n projektiosaaminen nosteessa – liikevaihto kasvoi 23 %

Tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n kahdeksas tilikausi kului vahvan kasvun merkeissä. Yrityksen 31.12.2012 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 4,1 MEur (vuosi 2011: 3,3 MEur) ja liikevoitto 0,62 MEur (0,47 MEur). Yritys kasvoi merkittävästi haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Vuoden 2012 aikana projektipalvelut ja järjestelmätoimitukset olivat kysyttäjä Consultorin asiakaskunnassa. Projektinhallintamenetelmien osalta korostuivat ketterät menetelmät. Consultor oli mukana johtamassa erilaisia kehittämishankkeita liittyen mm. verkkopalveluihin sekä toiminnanohjaukseen. Yritys toimitti päättyneen vuoden aikana useita Liferay- ja Microsoft SharePoint -pohjaisia verkkopalveluja sekä dokumentin- ja asianhallinnan ratkaisuja. Vastaavanlaisia projekteja on alkaneenkin vuoden aikana käynnistetty lukuisia.

”Vuosi 2012 sujui vahvan kasvun merkeissä ja myös kuluva vuosi on tähän mennessä näyttänyt erittäin valoisalta. Tarjouskilpailuissa saavutettujen menestysten myötä uusia projekteja on alkamassa niin olemassa olevilla kuin uusillakin asiakkailla ja sen vuoksi odotamme tällekin vuodelle merkittävää kasvua. Viime vuoden aikana Consultor rekrytoi ahkerasti uusia asiantuntijoita ja henkilöstömäärä yli tuplaantui – suunnitelmissa on jatkaa uusien osaajien rekrytointia tämänkin vuoden aikana”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Päättyneen vuoden aikana Consultorin asiakkaiksi tulivat mm. Ympäristöministeriö, Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Tilastokeskus. Lisäksi Työ- ja elinkeinoministeriön alaisessa Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikössä (AHTi) on alkanut lukuisia projekteja. Consultor on tuottamassa AHTi-yksikölle asiakaslähtöisiä, laadukkaita sähköisiä palveluita. Asiantuntijapalvelut tukevat AHTi-yksikön vastuulla olevia sähköisiä tieto- ja asiointipalveluihin liittyviä kehityshankkeita vuosien 2012-2015 välisenä aikana. Palvelut ovat suunnattu yritystoimintaa harkitseville, aloittaville ja harjoittaville henkilöille. Sähköisillä palveluilla on laajat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Consultorin vuoteen 2012 kuului myös lukuisia asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnattuja tapahtumia. Yritys järjesti seminaareja, jotka keräsivät osallistujakunnassa positiivista palautetta. Seminaareissa käsiteltäviä aiheita olivat mm. projektinhallinta sekä IT-hankintojen kilpailutus. Seuraava portaaliteknologioihin liittyvä seminaari järjestetään maaliskuun loppupuolella.

Lisätietoja:
Markus Andersson, toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601 etunimi.sukunimi@consultor.fi.