Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2006

Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2006

Consultor tuplasi liikevaihtonsa

Consultor Finland Oy:n toinen tilikausi sujui vahvan kasvun merkeissä.Yrityksen 31.12.2006 päättyneen tilikauden liikevaihto oli n. 1,43 MEur (vuosi 2005 15 kk: 0,73 MEur) ja liikevoitto n. 0,19 MEur (0,12 MEur). Tilikauden lopussa yrityksessä työskenteli 5 (3) vakinaista henkilöä ja vuoden aikana Consultorin asiakasprojekteissa työskenteli kaikkiaan yli 50 Consultorin omaa tai alihankkijakonsulttia.

Vuoden 2006 aikana Consultor sai useita merkittäviä uusia asiakkaita ja myös alihankkijaverkostoa kasvatettiin tuntuvasti vastaamaan yhä kasvavaa IT-asiantuntijoiden tarvetta. Tilikauden 2006 aikana Consultorilla oli 15 aktiivista asiakkuutta, joihin kuuluivat lähes kaikki merkittävät tietotekniikkaintegraattorit sekä useita merkittäviä loppuasiakkaita.

Vuosi 2007 on käynnistynyt edelleen vahvan kasvun merkeissä. Yritys ennustaa liikevaihtonsa kasvavan kuluvalla tilikaudella n. 50 % ja tuloksen säilyvän hyvällä tasolla. Kasvutavoitteiden taustalla ovat konsultointipalvelujen laajentuminen rekrytointiliiketoimintaan sekä erityisesti SAP- alueen konsulttipalvelujen kasvu.

”Asiakkaidemme kannalta on tärkeää, että pystymme nyt tarjoamaan resursointipalveluja sekä pysyviin että projektimuotoisiin tehtäviin sekä tarpeiden mukaan luoda toimivia yhdistelmiä”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson. ”Asiakashallinnan osaaminen yhdistettynä vankkaan kokemukseen tietotekniikasta ja konsultoinnin johtamisesta antaa meille avaimet olla resursointialueella monipuolinen ja luotettava toimija”, kertoo Andersson ja jatkaa: ”toisaalta myös osaamisen kehittämisen tulee olla jatkuvaa ja muun muassa SAP –alueella uusien teknologioiden osaajien tuominen helposti asiakkaiden käyttöön on nousemassa erityisasemaan”.

Consultor Finland Oy on IT hankeresursointiin ja rekrytointipalveluihin keskittyvä yritys. Yrityksen toiminnan perustana on osaava ja monipuolinen kumppaniverkosto, johon kuuluu yli 300 yrittäjäpohjalta toimivaa IT-ammattilaista. Yritys on perustettu lokakuussa 2004 ja sen kotipaikka on Vantaa.