Consultor Finland Oy:n tilinpäätöstiedote 2011

Consultor Finland Oy:n projektiosaamisella kysyntää – kasvua odotetaan vuodelle 2012

Tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n seitsemäs tilikausi päättyi vastaaviin lukemiin kuin vuosi 2010. Yrityksen 31.12.2011 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 3,31 MEur (vuosi 2010: 3,30 MEur) ja liikevoitto noin 0,47 MEur (0,51 MEur). Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Consultorin vuosi sujui positiivisissa merkeissä ja yritys onnistui saamaan merkittäviä uusia asiakkuuksia.

Päättyneen vuoden aikana erityisen kysyttyjä asiakaskunnassamme olivat erilaiset projektinhallintapalvelut. Lisäksi dokumentin- ja asianhallinnan työkaluille on ollut tarvetta asiakkaittemme keskuudessa, esimerkiksi Microsoft SharePoint 2010 -konsultointia on toteutettu lukuisille eri organisaatioille.

Vuosi 2011 toi mukanaan useita uusia yhteistyösopimuksia. Keväällä Consultor panosti vahvasti Hanselin teknisen IT-konsultoinnin puitesopimuskilpailutukseen. Työ tuotti tulosta ja kuten aiemmallakin sopimuskaudella, Consultorilla on jälleen puitesopimukset viidellä eri osa-alueella. Niiden alaisia kilpailutuksia tuli loppuvuodesta paljon ja uusia toimeksiantoja on alkamassa alkuvuoden aikana useita. ”Vuodelle 2012 odotetaankin merkittävää kasvua ja alkuvuoden tarjouskilpailutuksissa menestymisen myötä odotuksille on olemassa hyvät perusteet. Tämän vuoksi Consultor etsii tälläkin hetkellä aktiivisesti uusia osaajia”, kertoo Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Viime vuoden uusista asiakkuuksista mainittakoon Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi), jonka asianhallintahankkeisiin on toimitettu integraatio- sekä teknistä alustakonsultointia alkusyksystä lähtien. Toinen vuoden 2011 aikana syntynyt merkittävä asiakkuus oli Eduskunta, jonka sisäiselle tietopalvelulle toteutetaan toimeksiantojen hallintajärjestelmää.

Vuoden 2011 aikana Consultorissa on panostettu voimakkaasti laatutyöhön ja sisäisten prosessien kehittämiseen. Laatuohjeistuksen mukaisesti yritys on toteuttanut asiakastyytyväisyyskyselyitä, joista saatu palaute on tähän mennessä ollut erittäin positiivista. Päättynyt vuosi toi mukanaan muitakin uudistuksia, Consultorin visuaalinen ilme koki keväällä muutoksen, jonka myötä mm. yrityksen nettisivut uudistettiin. Lisäksi yritys aloitti syksyllä seminaarisarjan, joka on saanut osallistujakunnassa erittäin positiivisen vastaanoton.

Lisätietoja:

Markus Andersson, toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601 etunimi.sukunimi@consultor.fi.