Consultor hyväksyttiin Hanselin dynaamiseen hankintajärjestelmään

Hansel Oy on Suomen valtion omistama yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille, kuten ministeriöille ja niiden alaisille virastoille sekä valtion laitoksille ja liikelaitoksille.
Hansel perusti uuden dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kohteena on IT-asiantuntijatyö. Tähän kohteeseen kuuluu suunnittelu- ja hallintapalvelut, kehitys- ja ylläpitopalvelut sekä tietoturva- ja omaisuuden hallintapalvelut. Hanselin asiakkaat toteuttavat hankintansa hyväksyttyjen toimittajien kesken hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla.
Tämä juuri perustettu dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa vuoden 2022 elokuuhun asti.
Consultor on toiminut Hanselin puitesopimustoimittajana lähes jatkuvasti vuodesta 2007 lähtien. ”On erittäin hienoa, että pääsemme jatkamaan hedelmällistä yhteistyötä pitkäaikaisten julkishallinnon asiakkaiden kanssa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.
Lisätietoja: