Consultor hyväksyttiin Helsingin kaupungin dynaamiseen hankintajärjestelmään

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala perusti dynaamisen hankintajärjestelmän IT-asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Hankintajärjestelmän kohteena on IT-asiantuntijatyö, johon kuuluu muun muassa suunnittelu- ja hallintapalvelut, kehitys- ja ylläpitopalvelut sekä tietoturvapalvelut.

Tämä juuri perustettu dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa vuoden 2022 loppuun asti, ja Helsingin kaupunki arvioi kokonaisarvon olevan 3-4 miljoonaa euroa.

”Consultor on tehnyt pitkään yhteistyötä pääkaupunkiseudun suurten kaupunkien kanssa, ja tämän järjestelyn myötä pääsemme jatkamaan samalla tiellä”, lausuu Consultorin hallituksen jäsen Jyrki Virtanen.

Lisätietoja: