Consultor integroi Energiavirastolle sähköisen allekirjoituksen

Consultor on tehnyt yhteistyötä Energiaviraston kanssa jo vuodesta 2010 alkaen. Viimeisimpänä projektina Consultor toteutti Microsoft Biztalk -pohjaisen integraatioratkaisun, jolla Energiaviraston substanssijärjestelmät voivat liittyä ulkoiseen sähköisen allekirjoituksen palveluun.
Consultorin toteuttama ratkaisu mahdollistaa Energiaviraston dokumenttien siirron Signicatin toimittamaan sähköisen allekirjoituksen palveluun sekä dokumenttien palauttamisen takaisin ja arkistoinnin. Toteutettu ratkaisu myös hallinnoi dokumentin tilaa allekirjoitusprosessissa. Ensi vaiheessa sähköiseen allekirjoituspalveluun on liittynyt Energiaviraston SharePoint-pohjainen intranet.logoev
”Ratkaisu mahdollistaa useiden manuaalisten käsittelyvaiheiden automatisoinnin. Voimme myös ottaa joustavasti käyttöön valtion palveluarkkitehtuurin mukaisia palveluita niiden tullessa tarjolle”, kertoo Energiaviraston johtaja Jukka Moisanen. ”Consultorin toimittama järjestelmä kuljettaa asiakirjan sähköisessä muodossa allekirjoituksesta arkistoon. Käyttäjän kannalta palvelu on vaivaton omaksua. Se onkin otettu meillä innokkaasti käyttöön.”
Energiavirasto edistää ja valvoo energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva Energiavirasto huolehtii yhdentyneiden sähkö- ja kaasumarkkinoiden toimivuudesta sekä verkkopalveluiden hinnoittelun kohtuullisuudesta.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi
Energiavirasto
Jukka Moisanen
Johtaja
etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi