Consultor ja HUS solmivat puitesopimuksen

Consultor Finland Oy ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ovat sopineet seuraavista Consultorin tuottamista tietohallinnon asiantuntijapalveluista:

  • Tietohallinnon identiteetinhallintaratkaisujen ja integroinnin asiantuntijapalvelut
  • Tietohallinnon Citrix ja tietoturvatöiden asiantuntijapalvelut

Ensimmäiset puitesopimuksen mukaiset toimeksiannot ovat alkaneet.