Consultor kehittämään Valtiokonttorin asiakastukijärjestelmäpalvelua

Consultor aloitti tammikuussa 2013 konsultoinnin liittyen Valtiokonttorin asiakastukijärjestelmäpalvelun kehittämiseen. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelujen osa-alueella.

Valtiokonttori tuottaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet) asiakastukijärjestelmäpalvelua. Consultorin asiantuntijatiimin tehtävänä on suunnitella kyseisessä järjestelmässä käytettävän ohjelmiston versionvaihto, käyttöympäristön uusiminen sekä palveluprosessin kehittäminen.

Valtiokonttori on 510 henkilön monialainen palveluvirasto. Se tuottaa valtion sisäisiä talouteen, henkilöstöön ja tietohallintoon liittyviä konsernipalveluja, hoitaa valtion varoja, lainoja, kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi asuntolainojen takauksia ja korkotukia.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601