Consultor kehittämään GTK:n tietotekniikkaa

Geologian Tutkimuskeskus (GTK) järjesti kilpailutuksen, jonka tavoitteena oli vakiinnuttaa ja kehittää GTK:n perustietotekniikkaa asiantuntijapalveluna.

Informaatioteknologialla on keskeinen rooli GTK:n tutkimustoiminnassa, mille on ominaista suurten tietoaineistojen käsittely ja raskaiden paikkatietoon liittyvien sovellusten käyttö. Suorituskykyhaasteet GTK:n perustietotekniikan saralla ovat olleet keskeisesti esillä menneiden kahden vuoden ajan. GTK:n tämän vuoden alussa voimaan astuneen uuden strategian tueksi on ensiarvioisen tärkeää, että tietoliikenne ja muu perustietotekniikka toimii.

Consultor Finland Oy voitti järjestetyn kilpailutuksen, ja juuri allekirjoitettu sopimus tietotekniikan kehittämisestä on voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

”Olemme IT-konsulttiyhtiönä kovin tyytyväisiä siitä, että toimivasta IT:stä vahvasti riippuvainen merkittävä tutkimuslaitos luottaa osaamiseemme tietotekniikan kehittämisessä. Tämä vahvistaa itseluottamustamme sen suhteen, että tekninen osaamisemme ja ammattitaitomme on vankalla pohjalla”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Geologian tutkimuskeskus on noin 420 hengen asiantuntijaorganisaatio ja osa TEM-konsernia. Toiminnan vuosibudjetti on noin 45 miljoonaa euroa, josta IT:n osuus on noin 17 %. IT on GTK:n toiminnalle keskeinen osa-alue ja pitää sisällään geologisen tiedon tuotantoa, hallintaa, tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja tuotteistamiseen liittyvää ohjelmistokehitystä sekä asiakkaille tuotettavia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja. GTK:lla on toimintaa viidessä toimipisteessä; Espoossa, Kokkolassa, Rovaniemellä, Outokummussa ja Kuopiossa.

Lisätietoja: