Consultor kehittämään Tilastokeskuksen tiedonkeruujärjestelmää

Consultor Finland Oy on voittanut Tilastokeskuksen järjestämän kilpailutuksen Ruuti-tiedonkeruujärjestelmän jatkokehittämisestä.

Ruuti on väline tiedonkeruuprosessin hallinnointiin. Järjestelmä tukee yhdistelmätiedonkeruuta, jossa verkossa tapahtuvaa tiedonkeruuta tuetaan esimerkiksi puhelimitse ja asiakaskäynnein tehtävällä tiedonkeruulla. Ruuti tarjoaa myös alustan, jonka pohjalle voidaan rakentaa yhteydet muihin Tilastokeskuksen järjestelmiin sekä ulkoisiin järjestelmiin. Järjestelmää käyttää noin 200 haastattelijaa ja tiedonkeruiden suunnittelusta, hallinnasta ja seurannasta vastaavaa henkilöä.

Consultorin kehitystiimi toteuttaa Ruuti-tiedonkeruujärjestelmään lisäominaisuuksia, joiden avulla tiedonkeruu saadaan toteutettua taloudellisesti ja haastattelijaresurssit kohdennettua tarkoituksenmukaisesti.

Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija, jonka palveluksessa on noin 800 eri alojen asiantuntijaa.

Lisätietoja: