Consultor kumppanina PATU-palkkaturvajärjestelmän uudistamisessa

Palkkaturva turvaa työntekijän palkkasaatavat tilanteessa, jossa työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvan toimeenpanosta ovat aiemmin vastanneet kaikki ELY-keskukset ja 1.1.2016 alkaen keskitetysti vain Uudenmaan ELY-keskus.
Vuonna 2013 aloitettiin työ palkkaturvan hakemusjärjestelmän uudistamiseksi, sillä se haluttiin saada vastaamaan nykyisiin tarpeisiin. Silloin Etelä-Savon ELY-keskus/Aluehallinnon tietopalveluyksikkö AHTi valitsi kilpailutuksella Consultorin toteuttamaan järjestelmäuudistuksen osana laajempaa teknisen IT-konsultoinnin puitejärjestelyä asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden kehittämiseksi. Nykyisin järjestelmän kehitystä ja ylläpitoa koordinoi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA.
PATU-palkkaturvajärjestelmä
PATU-palkkaturvajärjestelmä on palkkaturvaviranomaisten toiminnanohjausjärjestelmä, jossa käsitellään saapuneet palkkaturvahakemukset: laaditaan päätökset, suoritetaan maksut, pidätykset ja tilitykset sekä siirretään perittävät määrät perintään. Uudistettu järjestelmä on toiminut hyvin ja KEHA-keskus on saanut siitä järjestelmän käyttäjiltä hyvää palautetta.
Consultorilla toteutus- ja ylläpitovastuu
Vuoden 2013 alkaneen toteutus- ja kehitystyön jälkeen PATU-järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön vuonna 2015. Lopullisen version käyttöönotto tapahtui vuoden 2016 alussa. Consultor vastasi järjestelmän teknisestä toteutuksesta sekä käyttöönoton jälkeen ylläpidosta ja pienkehityksestä. Projekti toteutettiin käyttäen Microsoftin kehitysteknologiaa.
”Järjestelmässä käsitellään arkaluonteisia tietoja ja siitä on liittymiä maksuliikenne-, kirjanpito- ja perintäjärjestelmiin. Projektiryhmän muodostivat Consultorin, KEHAn sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat. Työskentely projektissa oli haastavaa, mutta miellyttävää. Koko tiimi sai paljon oppia palkkaturvasta ja siihen liittyvästä asianhallinnan prosessista”, kertoo Consultorin konsultti ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.
Tukena myös siirrossa uudelle ylläpitäjälle
Järjestelmän ylläpito on juuri siirtynyt uudelle toimittajalle vuodenvaihteessa 2017-2018. Päävastuu ylläpidosta vuoden 2017 loppuun asti oli Consultorilla. ”Consultor on hoitanut osuutensa hyvin ja siirto uudelle ylläpitäjälle on sujunut jouhevasti. Tarvittaessa apua on saatu nopeasti ja henkilökemiatkin ovat toimineet”, kiittelee KEHA-keskuksen ryhmäpäällikkö Kai Pirttijärvi. ”Koska pohjatyö on tehty hyvin, olemme luottavaisia, että asiakaskokemus pysyy hyvänä jatkossakin.”
Lisätietoja:

KEHA-keskus
Kai Pirttijärvi
Ryhmäpäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi