Consultor leppeässä myötätuulessa vuoden alkupuoliskolla

Consultor Finland Oy:n kasvu jatkui vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdoksi muodostuu noin 1,7 miljoonaa euroa (vuoden 2009 vastaavan ajanjakson aikana noin 1,4 miljoonaa euroa), joka tarkoittaa reilun 20 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Myös kannattavuus on säilynyt edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. Loppuvuoden liikevaihdon uskotaan nykyisen tilauskannan perusteella pysyvän edellisvuoden tasolla.

Consultor on kevätkauden aikana solminut useita uusia asiakassuhteita sekä laajentanut yhteistyötä nykyisen asiakaskunnan kanssa. Uusia toimituksia ovat mm. palveluväylä –ajatteluun pohjaavat järjestelmäintegraatioiden kehittämisprojektit kahdessa valtionhallinnon yksikössä. Erityisen ilahduttavaa on juuri alkanut yhteistyö kaupan alan suuryrityksen kanssa. Viimeksi mainittu yhteistyö tähtää tietohallinnon palveluprosessien uudistamiseen ja kehittämiseen.

Merkittävä tapahtuma oli myös muutto uusiin toimitiloihin Vantaan Technopolikseen. Uudet toimitilat mahdollistavat dynaamiset kasvumahdollisuudet sekä asiakkaille ja kumppaneille hyvän tavoitettavuuden. Technopolis sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä läheisyydessä.

 – Haluan kiittää Consultorin asiakkaita, henkilöstöä ja kumppaneita erinomaisesti sujuneesta alkuvuodesta ja toivottaa samalla rentouttavaa kesäloma-aikaa, toteaa toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja: 
Markus Andersson
toimitusjohtaja, Consultor Finland Oy
Puh. 040 754 4601