Consultor mukana Liikenneviraston rataliikenteenhallinnan IT-hankkeissa

Consultor on aloittanut konsultoinnin Liikenneviraston rataliikenteenhallinnan IT-hankkeissa projektipäällikkö- sekä koordinointitehtävissä.

Liikennevirasto kehittää laajasti liikenteenohjauksen ja -hallinnan tietojärjestelmiä. Rautatieliikenteenhallinnan käynnissä olevia tietojärjestelmähankkeita ovat mm. ratakapasiteetinhallinnan tietojärjestelmähanke, ennakkotietojärjestelmän uudistushanke, matkustajainformaatiojärjestelmän jatkokehitysvaihe sekä integraatiopalveluun tehtävien uusien liittymien rakentaminen.

Projektipäällikön tehtäviä ovat mm. käyttöönottoprojektiin osallistuminen sovelluskehitysprojektin näkökulmasta, integraatiopalveluun toteutettavien uusien liittymien kehityksen johtaminen tilaajan edustajana, koordinointityö eri järjestelmätoimittajien välillä sekä tietojärjestelmähankkeen jatkokehitysvaiheen johtaminen.

Toimeksianto alkoi syyskuussa 2011 ja sen arvioidaan päättyvän alkuvuonna 2013. Lisäksi Liikennevirastolla on optio sopimuskauden jatkamiseen yhdellä vuodella.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445