Consultor mukana rakentamassa Valtionhallinnon verkkopalveluja

Consultor on toteuttanut yhteistyössä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) ja Ambientia Code Stars Oy:n kanssa useita ministeriötason verkkopalveluja sekä niiden perustana olevaa yhteistä julkaisualustaa. Alustan ja ensimmäisten sivustojen kehitystyö aloitettiin huhtikuussa 2014. Ensimmäiset yhteisen julkaisualustan mukaiset verkkopalvelut julkaistiin alkuvuodesta 2015.
Uudistus on osa kokonaisuutta, jossa ministeriöt siirtyvät käyttämään Valtion yhteistä verkkoviestinnän mallia ja Liferay-julkaisujärjestelmällä toteutettua teknistä ratkaisua, YJAa. Sivustot ovat responsiivisia, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan.  Kaikissa sivustoissa uudistus kattaa palvelun rakenteen, sisällön, toiminnallisuudet ja palvelut. Käyttöpalveluympäristö tulee Valtion omalta palveluntoimittajalta. Kehitystyö sivustoissa tulee vielä jatkumaan.
KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Yhteistyö Consultorin  ja KEHA-keskuksen kanssa on alkanut vuonna 2011 ja sen tuloksena on julkaistu jo aiemmin mm. seuraavat palvelut: Yritys-Suomi, Oma Yritys-Suomi, TE-toimistojen paikalliset sivut sekä Energiaviraston verkkopalvelu.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601