Consultor on ostanut Iriba Oy:n

Consultor Finland Oy on ostanut helsinkiläisen Iriba Oy:n koko osakekannan. Iriba pysyy toistaiseksi itsenäisenä yrityksenä, ja sekä johto että henkilökunta jatkavat Iriban palveluksessa.

Iriba Oy:n kokemus ja osaaminen on keskittynyt API- ja mikropalveluratkaisuihin sekä järjestelmäintegraatioihin, joiden tarve on kasvavien datamäärien vuoksi vahvassa kasvussa. Digitalisaatio, esineiden internet (IoT) sekä erilaiset digitaaliset palvelut edellyttävät yhä suurempien datamäärien käsittelyä. Tiedontarve kuitenkin muuttuu jatkuvasti ja lähdejärjestelmiin on voitava tehdä nopeasti muutoksia. Iriban osaamisella voidaan vähentää tehtävien muutosten määrää hyvin toteutetuilla asiakasrajapintaratkaisuilla sekä lähdetietojen jakamisella mikropalveluihin käyttötarpeen mukaan.

”Tehdyn yrityskaupan myötä hartiamme levenevät merkittävästi, toimituskykymme paranee olennaisesti ja tätä kautta muutos koituu asiakkaidemme hyväksi”, toteaa Iriban toimitusjohtaja Jouko Salo.

”Yrityskauppa tukee Consultorin kasvustrategiaa, johon kuuluu myös aivan hiljattain tekemämme ohjelmistokehitysyksikön perustaminen Rovaniemelle; Iriban erityisen ammattitaitoinen henkilökunta vahvistaa merkittävästi osaamistamme ja resurssejamme juuri nyt vahvasti kasvavien ja keskeisten IT-teknologioiden alueilla”, iloitsee Consultor Finland Oy:n toimitusjohtaja Markus Andersson.

Consultorin johtoryhmä ja Iriban entiset osakkaat allekirjoituksen jälkeen

Lisätietoja: