Consultor ostaa kolmanneksen T-Base Oy:stä

Consultor Ventures Oy:n ja kotkalaisen T-Base Oy:n osakkeenomistajat ovat sopineet pitkäaikaisen yhteistyönsä syventämisestä. Consultor on ostanut kolmanneksen T-Basen osakekannasta 13.5.2016 sovitulla osakekaupalla. Osakekaupassa myyjinä toimivat T-Basen perustaja Tero Ramu sekä yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Kokkonen, jotka kumpikin jatkavat yhtiössä kolmanneksen omistusosuuksilla. Samassa yhteydessä T-Base Oy:n yhtiökokous on valinnut Consultorin Jyrki Virtasen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Taustalla pitkäaikainen yhteistyö
Omistuksellinen yhteistyö on luonteva jatkumo läheiselle yhteistyölle, jota on tehty jo vuodesta 2004 lähtien. T-Basen asiantuntijat ovat toimineet kymmenissä Consultorin projekteissa Microsoft-teknologia-asiantuntijoina. Nyt sovitulla järjestelyllä tähdätään T-Base Oy:n liiketoiminnan laajentamiseen ja yhtiön arvon kasvattamiseen entistä vahvemmilla eväillä.
T-Base tähtää kasvuun
”T-Base saa järjestelyssä roppakaupalla liiketoiminnan kehittämisosaamista, taloudellista selkänojaa sekä Consultorin verkostot käyttöönsä”, kommentoivat Ramu ja Kokkonen. T-Basen tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu panostaminen edelleen Microsoft-teknologiaosaamisensa kehittämiseen. Konsultointipalveluiden lisäksi yhtiö tähtää yhä laajempiin järjestelmätoimituksiin ja vastuisiin asiakaskunnassaan. Suunnitelmissa on myös nykyisen osaamispotentiaalin tuotteistaminen esimerkiksi koulutustuotteiksi. ”T-Base tähtää nyt kasvu-uralle”, toteavat Ramu ja Kokkonen.
Consultor Ventures Oy:lle tehty sijoitus on ensimmäinen lajissaan. ”Haussa on jatkossakin samankaltaisia panostuksia tiukan teknologiafokuksen omaaviin, kehityskelpoisiin pieniin yrityksiin”, kertoo Consultor Venturesin hallituksen puheenjohtaja Sari Virtanen. ”Tähtäämme osakkuusyrityksissämme pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen ja kannattavaan kasvuun”, hän jatkaa.
Lisätietoja:
Jyrki Virtanen, toimitusjohtaja
Consultor Ventures Oy
Puh. 040 865 8445
Juha Kokkonen, toimitusjohtaja
T-Base Oy
Puh. 0400 455 373
Consultor Ventures Oy on Consultor-konsernin emoyhtiö. Yhtiö on keskittynyt varainhoitoon ja sijoitustoimintaan. Konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi vuonna 2004 perustettu, erityisesti julkisen sektorin IT- toimituksiin keskittynyt tytäryhtiö Consultor Finland Oy. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 9,7 M€. Konsernin kotipaikka on Vantaa.
T-Base Oy on vuonna 1999 perustettu, Microsoft-teknologioihin keskittynyt kotkalainen asiantuntijayritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 0,7 M€. Yhtiön palveluksessa on 6 työntekijää.