Consultor selvittämään salassa pidettävän asiakirjaliikenteen rekisteröintiä

Consultor on voittanut Valtioneuvoston kanslian järjestämän kilpailutuksen, jonka tavoitteena on laatia selvitys erillisrekisterin toteutuksesta, joka mahdollistaa valtioneuvoston salassa pidettävän asiakirjaliikenteen rekisteröinnin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Hankinnan kohteena olevan selvityksen lähtökohtana on tarve kehittää yhteinen, valtioneuvostotasoinen asiakirjojen sähköinen rekisteri salassa pidettävälle, korkeammin turvallisuusluokitellulle aineistolle jolla yhtenäistetään nykyiset rekisteröintikäytännöt. Selvityksen tarkoitus on selvittää ja kuvata vaihtoehtoja sekä tuottaa ratkaisuesitys siitä, minkälainen ja miten toteutettu sähköinen erillisrekisteri parhaiten soveltuisi tilaajan tarpeisiin.  Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia kehittää asiakirjojen sähköistä säilyttämistä ja jakelua.

”Valtioneuvoston kanslia on valtionhallinnon keskiössä ja olemme kovin tyytyväisiä tällaisesta asiakkuudesta, ja itse projektikin on äärimmäisen mielenkiintoinen”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Valtioneuvoston kanslia on yksi Suomen 12 ministeriöstä. Se vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Consultor Finland Oy

Lisätietoja: