Consultor tekee Apotille tiedonohjaussuunnitelman

Oy Apotti Ab:llä on tarve tehostaa asiakirjojen sähköistä hallintaa. Apotti tarvitsee nykyaikaisen sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän sekä lääkintälaiteasetuksen että arkistointivaatimusten asettamien edellytysten täyttämistä varten. Tämän prosessin tueksi sekä sen implementointia varten Apotti tarvitsee tiedonohjaussuunnitelman (TOS).

Tiedonohjaussuunnitelma sisältää tiedot organisaatiossa syntyvistä asiakirjoista ja tietoaineistoista, sekä niiden rekisteröintiin ja käsittelyyn liittyvistä menetelmistä ja asiakirjojen julkisuudesta.

Apotti on tilannut Consultorilta tiedonohjaussuunnitelman, jonka kohteena on asiankäsittely, asiakirjahallinta sekä säilyttäminen lääkintälaiteasetuksen mukaiselle sähköiselle dokumentinhallinnalle sekä yhtiön lakisääteisesti tallennettavalle ja arkistoitavalle materiaalille. Consultorin asiantuntijat laativat tiedonohjaussuunnitelman Apotin henkilökunnan tuella alkuvuoden 2022 aikana.

”Olemme olleet asianhallinnan ja asiakirjahallinnan kanssa tekemisissä Consultorissa jo toistakymmentä vuotta sekä prosessien että teknisestä näkökulmasta, ja on hienoa, että saamme jälleen tarjota tämän alueen asiantuntemustamme uudelle kansallisesti tärkeälle asiakkaalle”, toteaa Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

Lisätietoja: