Consultor toimittaa VRK:lle automaatiotestauksen ylläpito- ja kehityspalveluita

Väestörekisterikeskus (VRK) on valinnut Consultorin testauspalvelujensa toimittajaksi maaliskuusta 2012 alkaen. Hankinta kilpailutettiin Hanselin teknisen IT-konsultoinnin ohjelmisto- ja järjestelmätestauksen osa-alueella. Palvelusopimuksen arvioidaan päättyvän 31.12.2013, Väestörekisterikeskuksella on kuitenkin mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdeksi vuodeksi eteenpäin.

Väestörekisterikeskuksessa on otettu käyttöön Quick Test Pro(QTP) -testausautomaatio-ohjelmisto, jota käytetään .NET-alustalle toteutetun väestötietojärjestelmäkyselyn (VTJ-kysely) käyttäjähallintasovelluksen ja joidenkin kyselytuotteiden testauksessa. Testausaineiston hallintaan VRK:ssa käytetään Quality Center (QC) -välinettä.

Consultorin testausasiantuntijan vastuulle kuuluu mm. olemassa olevien testiskriptien ajo , ylläpito, analysointi ja raportointi ajon tuloksista sekä uusien automaatiotestausskriptien luonti.

Väestörekisterikeskuksen perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Väestörekisterikeskus edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista.

Lisätietoja:

Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 754 4601