Consultor toimittaa Verohallinnolle arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelun

Consultor aloitti lokakuussa 2013 konsultoinnin liittyen Verohallinnon arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalveluun. Hankinta kilpailutettiin Hanselin Teknisen IT-konsultoinnin tietokanta- ja integraatiopalvelujen osa-alueella. Sopimus optioineen on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka ja lisäksi Verohallinto voi hankkia optiona asiointipalvelulle vuoden ylläpidon.

Hankinnan kohteena ovat Verohallinnon arvonlisäveron erityisjärjestelmän asiointipalvelun toteutus ja osakokonaisuuden testaus, arvonlisäveron erityisjärjestelmän kokonaistestauksen tuki, asiointipalvelun ylläpito ja pienkehittäminen sekä optiona asiointipalvelun ylläpito.
Microsoft-teknologioilla toteutettava arvonlisäveron eritysjärjestelmän asiointipalvelu on Verohallinnon sähköiseen asiointiympäristöön sijoitettava asiointipalvelu. Arvonlisäveron eritysjärjestelmä kokonaisuudessaan koostuu useammasta eri sovelluksesta ja niiden välisestä tiedonsiirrosta.
Verohallinto on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoista. Verohallinnon keskeinen tehtävä on huolehtia verotuksen yhdenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta. Verohallinto kerää veroja ja veronluonteisia maksuja vuosittain lähes 50 miljardia euroa, mikä on yli kolmasosa Suomen bruttokansantuotteesta. Verohallinnon eri toimialueiden tietojärjestelmistä vastaa Tietohallintoyksikkö.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
Puh. 040 754 4601