Consultor toimitti asiantuntijapalveluita Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle

Consultor voitti Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) järjestämän kilpailutuksen koskien lomituksen tietojärjestelmän uudistamiseen liittyvää esiselvitystä. Mela uudistaa maatalouslomituksen toimeenpanossa nykyisin käytössä olevan IT-järjestelmän (Lomitusnetti). Kuntien ja Melan käytössä tällä hetkellä oleva noin 15 vuotta vanha tietojärjestelmä on teknisesti vanhentunut eikä palvele lomitusten toimeenpanoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Consultorin projektipäällikön sekä muiden asiantuntijoiden tehtävänä oli esiselvityksen sekä vaatimusmäärittelyn tekeminen maatalouslomituksen toimeenpanossa käytettävän tietojärjestelmän uudistamiseksi. Toimituksen lopputuloksena syntyi lomituksen uuden it-järjestelmän vaatimusmäärittelyä koskeva dokumentaatio.

Tarve uuden IT-järjestelmän tekemiseen liittyy lomituspalvelulain uudistamiseen. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena on luoda kokonaisratkaisu, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla lomituksen toimintaprosesseja ja jonka avulla lomituspalveluiden hakeminen, päätöksenteko ja palveluiden järjestämiseen liittyvät tehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti.

”Lomituksen tietojärjestelmän esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyprojekti on ollut mielenkiintoinen projekti koko Consultorin tiimille. On ollut hienoa olla mukana hankkeessa, jossa kehitetään koko yhteiskunnalle tärkeiden suomalaisten maatalousyrittäjien toimintaa ja hyvinvointia”, toteaa Consultorin johtava konsultti Pekka Ryhänen.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturvaa. Mela tarjoaa viljelijöille, kalastajille, poronhoitajille ja metsänomistajille sekä apurahansaajille turvaa eri elämäntilanteisiin.

Lisätietoja: