Consultor toteuttamassa sähköistä työpöytää – Oma Yritys-Suomi pilottikäyttöön

Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTi) ja Consultor aloittivat yhteistyön syksyllä 2011. AHTin käyttämät asiantuntijapalvelut kilpailutettiin uudestaan uuden HANSEL-puitejärjestelyn voimaantulon myötä kesällä 2012. Consultorin toimittamat konsultointipalvelut kohdistuvat asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen tai niitä tukevien ratkaisujen toteuttamiseen.

”Consultor on tuottamassa AHTi-yksikölle asiakaslähtöisiä, laadukkaita sähköisiä palveluita sekä niiden toteuttamisen edellyttämiä määrityksiä, ohjeistoja ja ratkaisuja käyttöönoton sekä toteutuksen tueksi. Asiantuntijapalvelut tukevat AHTi-yksikön vastuulla olevien sähköisiin tieto- ja asiointipalveluihin liittyvien kehityshankkeiden läpivientiä vuosien 2012-2015 välisenä aikana. Kehittämistyön tuloksena syntyvät ja käyttöönotettavat alustat ja niihin liittyvät palvelut on suunnattu mm. yritystoimintaa harkitseville, aloittaville ja harjoittaville henkilöille. Sähköisillä palveluilla on laajat toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, kertoo AHTi-yksikön johtaja Heikki Heikkilä.

Consultor toimittaa AHTi-yksikölle konsultointipalveluita usean konsulttitiimin voimin. Hankkeita ja projekteja on useita ja tällä hetkellä näkyvin on Oma Yritys-Suomi -palvelu. Palvelu on yrityksen tai yrityksen perustajan tietoihin perustuva sähköinen työpöytä yritystoimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen. Avoimen lähdekoodin alustaratkaisuun perustuvan sähköisen työpöydän avulla yritys saa käyttöönsä sähköiset asiointipalvelut yhdellä kirjautumisella.

”Palvelu otettiin pilottikäyttöön joulukuussa Yritys-Suomen asiakasraadin jäsenille ja tammikuussa pilotointia jatketaan suuremmalle koekäyttäjäjoukolle. Tällöin mukaan pääsee myös rajattu joukko yrityksiä. Ensimmäinen pilotointi asiakasraadin jäsenten keskuudessa toi mukanaan paljon kehitettävää, jota työstetään ennen seuraavan pilotoinnin alkamista. Laajemmasta pilotoinnista saadaan tuloksia alkuvuodesta. Oma Yritys-Suomi -palvelu on tarkoitus julkistaa tulevan kevään aikana”, kertoo Consultorin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Virtanen.

Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Jyrki Virtanen
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 040 865 8445