Consultor tukemaan julkishallinnon rajapintakehitystä

Valtiovarainministeriö on tilannut DigiFinland Oy:ltä selvityksen julkisen hallinnon rajapintakehityksestä. DigiFinland on valinnut Consultorin tämän työn toteuttajaksi.

Hallitusohjelman tavoitteena on tehdä julkisen tiedon avoimuudesta kantava periaate. Olemassa olevan tiedon laajamittaisella hyödyntämisellä saavutetaan merkittäviä kansallisia etuja. Tiedon saatavuutta halutaan edistää toimintamallilla, joka tukee julkista hallintoa ja julkisen hallinnon omistamia yrityksiä julkaisemaan julkisia tietojaan avoimena tietona ja mahdollisimman laajaan käyttöön. Ratkaisun teknisenä osuutena tehdään kansalliset API-ohjelmointirajapintalinjaukset sekä kehitetään yhteentoimivuusalustaa.

Tämän työn tukemiseksi Consultor tekee markkinakartoituksen sidosryhmien statuksesta, tarpeista, teknisestä kypsyydestä, haasteista ja muista relevanteista seikoista julkisen hallinnon rajapintakehityksen kannalta.

”Julkisen tiedon avoimuus sekä sen hyödyntäminen on ottamassa melkoisia harppauksia lähitulevaisuudessa, mikä on jo sinänsä äärimmäisen kiinnostavaa meidän kaltaiselle tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen keskittyvälle yritykselle, puhumattakaan siitä, että saamme olla sen keskiössä mukana”, kertoo Consultorin johtava konsultti Jari Wickström.

DigiFinland Oy on Suomen valtion omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on edistää sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan digikehittämistä sekä julkisen hallinnon ICT:n yhteensopivuutta. DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 2017 perustetut valtion erityistehtäväyhtiöt SoteDigi Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

Lisätietoja: