Consultor vakaalla kasvu-uralla

Vuosi 2020 oli tietotekniikan palveluyritys Consultor Finland Oy:n kuudestoista tilikausi. 31.12.2020 päättyneen tilikauden liikevaihto kasvoi yli 20 %; liikevaihto oli yhteensä 5,8 M€ (vuonna 2019: 4,8 M€) ja liikevoitto 0,54 M€ (0,49 M€). Hintakilpailun kiristyminen, pitkälti koronaepidemiasta johtuvista syistä, näkyi laskevasti yrityksen suhteellisessa kannattavuudessa.

Merkittävä osa Consultorin palveluista on keskittynyt tiedolla johtamisen kehittämiseen. Näiden palveluiden tulosten avulla asiakkaat ovat kyenneet parantamaan liiketoimintapäätösten laatua, sekä kiihdyttämään digitaalisten palveluidensa kehittämistä. Merkittävimpiä asiakkuuksia vuonna 2020 olivat työeläkesektorilla Keva, julkishallinnon puolella Verohallinto, sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Näiden lisäksi yksityiselle puolelle kohdistuneet toimitukset kasvoivat vuonna 2020 huomattavasti.

Consultor Finland Oy siirtyi helmikuussa 2021 osakekaupoilla kokonaisuudessaan Solemo Oy:n (SOL-konsernin) omistukseen ja jatkaa toimintaansa osana vahvaa suomalaista perheyritystä. Odotamme SOL-konsernin laajan asiakaskunnan mukanaan tuomien synergiaetujen edelleen tukevan Consultorin kasvua erityisesti yksityissektorilla.

Huolimatta koronaepidemian aiheuttamasta yleisestä liiketoiminnan epävarmuudesta, odotamme kuluvaltakin vuodelta kasvavaa liikevaihtoa. Yhtiön liiketoiminnasta suurin osa tulee edelleen julkishallinnon ICT-palveluista, mutta yksityissektorin osuutta tullaan kasvattamaan lähivuosien aikana.

”Olemme luonnollisesti tyytyväisiä siihen, että kasvoimme merkittävästi hyvin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Kiitos kasvusta kuuluu sekä kasvun mahdollistaneille asiakkaille että kasvun tekijöille eli työntekijöillemme. Tämän vuoden odotukset ovat kasvun osalta korkealla, mutta vähitellen normalisoituvasta tilanteesta huolimatta haasteet ovat isot. Uskomme, että muuttuneessa maailmassa organisaatioiden saatavilla oleva tieto ja sen varastointi, välittäminen, jalostaminen ja esittäminen tulee olemaan entistä olennaisemmassa asemassa”, toteaa Consultorin toimitusjohtaja Markus Andersson.

Lisätietoja: