Consultor valittiin Hanselin ohjelmisto­robotiikan ja tekoälyn hankinta­järjestelmään

Hansel Oy perusti uuden dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kohteena ovat ohjelmistorobotiikka- ja tekoälyratkaisut sekä niihin liittyvät palvelut. Tämän hankintajärjestelmän voimassaoloaika on neljä vuotta.

Ohjelmistorobotin avulla voidaan automatisoida rutiiniprosesseja, joten ohjelmistorobotin käyttö nopeuttaa ja tehostaa tietotyön rutiinitehtävien suoritusta ja työntekijät voivat keskittyä rutiinitehtävien suorittamisen sijasta muihin tehtäviin. Ohjelmistorobotiikan avulla organisaatiot säästävät kustannuksia sekä pystyvät tarjoamaan asiakkailleen laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua.

Tekoäly on tietokone tai ohjelmisto, joka pystyy suorittamaan älykkäinä pidettyjä toimintoja. Käytännössä se tarkoittaa koneen tai ohjelman kykyä laskea ja oppia. Koneoppiminen on tekoälyn osa-alue, jossa ohjelmistolle ei ole välttämättä määritetty toimintamenetelmää jokaista tilannetta varten. Kone oppii itsenäisesti päätymään haluttuun lopputulokseen. Koneen oppiminen kehittyy itsestään tiedon lisääntyessä.

”Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat sekä tätä että huomista päivää. Julkishallinnon alueella on valtavasti potentiaalia, vaikka monin paikoin kehittämistyötä mm. ohjelmistorobotiikan alueella on tehty jo useiden vuosien ajan. Näen tässä isoja mahdollisuuksia sekä kokemuksellemme toimialasta että teknologiselle osaamisellemme”, toteaa toimitusjohtaja Markus Andersson.

Hansel Oy on Suomen valtion omistama yhteishankintayhtiö, joka kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyjä valtion hankintayksiköille, kuten ministeriöille ja niiden alaisille virastoille sekä valtion laitoksille ja liikelaitoksille.

Lisätietoja: