Consultor valittiin mukaan KL-Kuntahankintojen ICT-asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn vuosille 2015-2019

Consultor osallistui KL-Kuntahankintojen ICT-palvelujen puitejärjestelykilpailutukseen. Hankinta sisältää kuusi palvelualuetta, joista tehdään erilliset puitejärjestelyt. Consultor on mukana seuraavilla syyskuun alusta 2015 voimaan astuvilla puitejärjestelyn osa-alueilla:
B. Suunnittelu- ja määrittelypalvelutkl_kuntahankinnat
C. Ohjelmointi-, integrointi- ja testauspalvelut
D. Microsoft-teknologialla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut
KL- Kuntahankintojen asiakkaita ovat suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Asiakkaita ovat esimerkiksi Kuntien Tiera Oy, Keva ja Tampereen kaupunki.
KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna 2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö.  KL-Kuntahankinnat  kilpailuttaa asiakkaiden puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta. Yksikkö keskittyy kilpailutuksissa suurivolyymisiin yhteishankintoihin. Lue lisää KL-Kuntahankinnoista: http://www.kuntahankinnat.fi/
Lue lisää.
Lisätietoja:
Consultor Finland Oy
Markus Andersson
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@consultor.fi